Seneste nyt

Miljø
Dato 26. april 2019

Natur- og Miljørådgiver Morten Linnemann Madsen har i ugens løb, været en tur i marken sammen med landmand Thomas Graugaard fra Thyholm. Her mødtes de med SEGES, for at tale om fordelene ved at få digitaliseret sine gamle drænkort. Morten har løbende digitaliseret Thomass analoge drænkort, og Thomas fortæller her om de mange fordele han […]

Økologi
Dato 26. april 2019

Kvaliteten af græsensilagen betyder alt for køernes mælkeydelse. Ligger der først ensilage af dårlig kvalitet i siloen, kan vi stå på hovedet for køerne – uden mælkeydelsen kommer. Har vi til gengæld en god kvalitet ensilage, så er potentialet for en højere mælkeproduktion lagt. Ud fra den betragtning kan fremstillingsprisen pr. FEN grovfoder nærmest ikke […]

Deltid
Dato 23. april 2019

FlexNyt for uge 16 indeholder artikler om følgende: Ved forårseftersynet af græsmarken skal denne tjekkes for giftige planter Afgræsning Hvidblomstrende træer er kræs for insekterne Landbrugsstyrelsen publicerer folderen ’Det gode kontrolbesøg’ Ændringer til bekendtgørelse og vejledning om grundbetaling Økologisk biavl i 2019: Fristen for at ansøge er 17. april Græsningssæsonen for økologiske køer starter 15. […]