Seneste nyt

Deltid
Dato 20. september 2018

FlexNyt for uge 38 indeholder artikler om følgende: Reglerne om forbud mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder Slip for unødig kemi med ny hjemmeside Muk hos heste Lys til høns – hvis du vil ha’ æg Temadag om husdyrgødning 24.10.18 Temadag om beskyttede diger 27.09.18 Invitation til informationsmøde om Biavlsprogram 2020-2022 App til at registrere […]

Tilskud
Dato 14. september 2018

I perioden 3. august til den 2. oktober 2018 er det muligt at søge tilskud til Æg og Fjerkræ, Gartneri og planteavl For eks. varmeveksler, LED belysning, lavenergi ventilation, opvarmning af slagtekyllinge stalde, høstmaskine til skånsom høst af bær, autostyring og sektionsafblænding af sprøjte, ukrudtsstrigle m.m. Tilskuddet er på 40% af de tilskudberettiget udgifter. I […]

Økonomi
Dato 14. september 2018

Af økonomikonsulent Michael Lund Foreningen har mulighed for at skattefrie godtgørelser, og dette kan hjælpe til med at tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere i ulønnet arbejde. Nedenfor gennemgås reglerne og mulighederne. Skattelovgivningen giver mulighed for udbetaling af skattefri godtgørelser til frivillige ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere. Men flere betingelser skal være opfyldt for, at godtgørelsen kan […]