Seneste nyt

Planter
Dato 18. juli 2018

Hvert år er flyvehavre skyld i store omkostninger for landbruget og derfor er det faktisk lovpligtig at bekæmpe flyvehavre i Danmark. Det er dig der bruger eller ejer jorden, der har pligt til at bekæmpe flyvehavren. Man skal bekæmpe flyvehavre, så snart man kan konstatere, at der er tale om flyvehavre. Det vil med andre […]

Ledelse
Dato 13. juli 2018

– Flex- Agrarøkonom… en jordnær uddannelse Der skrives og tales en del om at landbruget mangler kvalificeret arbejdskraft… også på lederniveau. Data viser at kun ca. ¼ del af faglærte landmænd gennemfører landbrugsuddannelsens 4. trin og kan kalde sig Agrarøkonom. Årsagen til at der ikke er flere der tager uddannelsen kan være mange, men et […]

LandboThy
Dato 2. juli 2018

LandboThys traditionsrige sommermøde, som torsdag 28. juni blev afholdt hos Annette Dalgaard og Thomas Kristoffersen på ”Skinnerupgaard” i Thisted, havde deltagelse af mere end 300 morsingboer og thyboer. Og efter et par år med sommermøde i ustadigt vejr kunne LandboThys formand Leif Gravesen i år byde velkommen til at nyde de smukke omgivelser en dejlig […]