Seneste nyt

Dato 18. august 2017

Fristen for at så efterafgrøder udsættes til d. 30 august 2017 Læs mere på miljø og fødevarestyrelsens hjemmeside her   Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din planterådgiver.

Planter
Dato 9. august 2017

Da der endnu ikke er høstet ret meget, arbejder SEGES på at få en dispensation for fristen for etablering af efterafgrøder. Indtil en eventuel dispensationen gives, er fristen for etablering d. 20. august. Nærmere information følger, når der forelægger et svar.

Dato 4. august 2017

Tilskud til forberedelse af afgræsning, hegn mm. I særlige områder åbner nu for ansøgninger og kan søges i perioden 4/8-19/9 på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Det er i år muligt at søge ”Tilskud til rydning og forberedelse til afgræsning indenfor Natura2000 særligt udpegede arealer” For at kunne søge dette tilskud skal minimum 50% af arealet, […]