Seneste nyt

Deltid
Dato 16. maj 2018

FlexNyt for uge 20 indeholder artikler om følgende: Få vejledning i, hvordan du undgår at skade vildt, når du høster Varmen har sat gang i græsset Særligt fokus på udeforhold for økologiske husdyr KO-bekendtgørelsen er ændret i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet Anbefalinger til håndtering af herpesvirus 1, pr. 2. maj 2018 Nyt om arbejdsmiljø Lovpligtigt kursus […]

Generelt
Dato 14. maj 2018
Miljø
Dato 9. maj 2018

Af Morten Linnemann Madsen, Natur- og miljørådgiver. Til orientering. I perioden 15. maj – 1. oktober 2018 og 2019 kortlægger kommunerne udvalgte heder, overdrev og moser, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 og ligger inden for 1.000 m fra store husdyrbrug. Kortlægningen sker med henblik på at opnå en hurtigere sagsbehandling i kommunerne ved […]