Seneste nyt

L&F
Dato 23. februar 2017

Når den nye husdyrlov torsdag vedtages i folketinget, så bliver det med bred opbakning. Alle partier på nær Enhedslisten, SF og Alternativet bakker op om den nye lov, som landbruget længe har efterspurgt.

Deltid
Dato 22. februar 2017

FlexNyt for uge 8 indeholder artikler om følgende: Ansøgningsrunden for tilskud til pleje af græs- og naturarealer er i gang Følg med i din tilskudsordning Godtgørelse af elafgift Ansøgningsrunden er nu åben for dyretilskud til gamle husdyrracer Ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Nyt digitalt jordbundskort fortrykker din jordbundstype Kursustilbud til økologiske landmænd – MASTERCLASS Læg læggekartofler […]

Generelt
Dato 15. februar 2017

På årsmødet d. 7. februar 2017 var der traditionen tro valg til de faglige udvalg. Der var genvalg i udvalget for Økonomi & Jura til Erling Futtrup, Thisted og Ulrik Langballe, Beersted. I udvalget for Planter & Miljø var der ligeledes genvalg til Søren Tølbøll, Sønderhå og Torben Karlshøj, Thisted. Konstitueringen finder sted senere. Søren […]