Seneste nyt

Dato 19. marts 2018

På LandboThys årlige generalforsamling mandag den 12. marts 2018 afholdte Leif Gravesen for anden gang bestyrelsens beretning som bestyrelsesformand. I beretningen takkede formanden for samarbejdet med Mors-Thy Familielandbrug og for opbakningen fra medlemmerne. Han så tilbage på et godt år for stort set alle driftsgrene og på det bedste samlede resultat de sidste 10 år. […]

Jura
Dato 9. marts 2018

Af Jesper Kjerulf Christensen, SEGES Når de nye EU-regler træder i kraft den 25. maj i år, kan det koste store bøder at overtræde reglerne. Men overholder man de nuværende regler, er det overkommeligt at leve op til de nye, strammere love. Ligger personalemapperne i uaflåste skabe? Spiller børnene spil på din arbejdscomputer, som indeholder […]

Deltid
Dato 7. marts 2018

FlexNyt for uge 10 indeholder artikler om følgende: Hobbyavlere sjusker med øremærker Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Gødning til græs Brug kantspredningsudstyr Selen til græs Husk, at det hverken er tilladt at udbringe handelsgødning, husdyrgødning eller affald på frossen jord Nu udbetaler Landbrugsstyrelsen slagtepræmie for 2017 Sådan spotter og bekæmper du biskadegørere […]