Seneste nyt

Deltid
Dato 17. oktober 2018

FlexNyt for uge 42 indeholder artikler om følgende: Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden Der kan gives tilsagn til økologisk arealtilskud til alle ansøgere i 2018 Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere – oktober 2018 Gåsebillelarver i græs Husk at du skal have lys på hesten i lygtetændingstiden Husk skraldespanden […]

Økonomi
Dato 12. oktober 2018

af økonomikonsulent Svend Sunesen Der er mange gode grunde til at få lavet et foreløbigt regnskab inden årets udgang. Vil man for eksempel indskyde på pension efter 30 % reglen, hvor der kan indskydes op til 30 % af virksomhedens overskud på livrente, er det vigtigt at kende overskuddets størrelse nogenlunde nøjagtigt. Der kan også være […]

Økonomi
Dato 12. oktober 2018

af Økonomikonsulent Michael Lund Folketinget har vedtaget en række regler, der forbedrer det skattemæssige incitament til pensionsindbetalinger. Derudover er der foretaget væsentlige ændringer vedrørende alders pensioner. Ekstra fradrag for indbetalinger på pensioner Der gives fra 2018 et ekstra ligningsmæssigt fradrag for pensionsindbetalinger indtil 70.000 kr. (livrente og ratepensioner), uanset om det er private ordninger eller arbejdsgiveradministrerede […]