Seneste nyt

Økonomi
Dato 11. januar 2019

I de virksomhederne, som har et varelager, er der ofte heftig aktivitet i dagene op til nytår. Lageret skal nemlig optælles til brug for skatteregnskabet. Af skatteministeriets mindstekravsbekendtgørelse fremgår nemlig følgende: ”Ved regnskabsårets udløb skal der foretages en fysisk optælling af varelageret, hvis størrelse skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste, hvori de enkelte varer er […]

Deltid
Dato 8. januar 2019

FlexNyt for uge 2 indeholder artikler om følgende: Hestekongres 2019 Propositioner for Fælles Materialprøve 2019 Se tilskudsordningerne for 2019 i Landdistriktsprogrammet samt markeds- og nationale ordninger Fra 2019 skal indtegning og tilsagn stemme overens på pleje af græs- og naturarealer Tørke: Husk at den generelle dispensation til at tilskudsfodre på pleje-græs-arealer udløb til nytår Meld […]

Andet
Dato 4. januar 2019

De offentlige ejendomsvurderinger har de seneste år været udsat for voldsom kritik. Derfor har Folketinget vedtaget en helt ny lov om vurdering af landets ejendomme. Loven – ejendomsvurderingsloven – er på mange måder anderledes end den gamle vurderingslov. Det forventes, at den nye lov får virkning for vurderingen af erhvervsejendomme fra og med 1. januar […]