Seneste nyt

Dato 5. juli 2019

LandboThy holder sommerferie i uge 29, og kontoret er derfor lukket. Vagttelefonen er åben fra kl. 8.00-10.00

Dato 5. juli 2019

På vegne Hunstrup-Østerild-Hjardemål Menighedsråd bortforpagtes landbrugsjorden samt driftsbygninger
(ikke til husdyrhold) fra ejendommen Hunstrupvej 21,7700 Thisted.

Dato 1. juli 2019

Landbrugsjorden fra Hørdum-Skyum menighedsråd udbydes til bortforpagtning,