Seneste nyt

Miljø
Dato 22. marts 2018

Der har i de senere år været en del forvirring omkring de gældende krav til overdækning af fast husdyrgødning på møddingspladser. Morsø Kommune har i forbindelse med tilsyn på husdyrbrug og generel færden på øen konstateret, at fast husdyrgødning opbevaret på møddingspladser og i markstakke ofte mangler overdækning. Morsø Kommune har derfor valgt at sætte […]

Deltid
Dato 21. marts 2018

FlexNyt for uge 12 indeholder artikler om følgende: Få en god bestand af kløver i marken Overvintring af græsmarker Sådan bruger du egen udsæd af vårsæd Frist for sprøjteindberetning Kvælstofprognosen for 2018 er nu offentliggjort Indberet dit gødningsregnskab for 2016/2017 senest 31. marts Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion er opdateret Det sker i Økologi: Arrangementer inden […]

Dato 19. marts 2018

På LandboThys årlige generalforsamling mandag den 12. marts 2018 afholdte Leif Gravesen for anden gang bestyrelsens beretning som bestyrelsesformand. I beretningen takkede formanden for samarbejdet med Mors-Thy Familielandbrug og for opbakningen fra medlemmerne. Han så tilbage på et godt år for stort set alle driftsgrene og på det bedste samlede resultat de sidste 10 år. […]