Alle medarbejdere

Når du markerer et billede, vises kontaktoplysninger nederst på siden.

Alexia Laustsen
Anders Christensen
Anette Ladefoged Hove
Anette Toft Jensen
Anette Østergaard
Anita Nymann Jensen
Anja Nielsen
Anna Steffensen
Anne Lise Hove Nielsen
Anne-Mette Toft Jensen
Annette Christensen
Annette Kristensen
Arne Hyldahl
Bente Enevoldsen
Bodil Nielsen
Camilla Gramstrup Nielsen
Carina Dahl Christensen
Cecilie Hangaard
Christoffer Lynge Nielsen
Claus Larsen
Conny Pedersen
Dorte Marie Jensen
Dorte Worm
Dorthe Bredahl Salomonsen
Dorthe Lisby
Dorthe Søndergård
Emilie Nordmand Pedersen
Erling Gramstrup
Gitte Kragh Larsen
Hanne Søgaard
Helle Fyllgraf Kristiansen
Helle Johansson
Helle Jørgensen
Henny Bjerregaard
Henriette Steffensen
Henrik Hardboe Galsgaard
Holger Riis-Jensen
Inger Bækkedal
Ivan Høgh
Jens Kristian Overgaard
Jens Lautrup
Jens Overgaard
Jens Overgaard Toftdahl
Johannes Aachmann
Jørgen Aagreen
Jørgen Kristensen
Jørgen Lyngs
Jørgen Røhrmann
Karsten Knudsen
Kathrine Dahl Petersen
Keld Tølbøll
Kjeld Kudsk
Kristian Tousgaard Kjær
Kristoffer Gehlert Hilligsøe
Kristoffer Græsbøl Nielsen
Lars Skovborg
Lene Houe
Lene Kjær Søndergaard
Lisbeth Ahrensberg
Lone Poulsen
Lotte Lundorf Dalgaard (barsel)
Mads Waidtløw
Margit Galsgård
Margit Nørgaard
Margrethe Borre Petersen
Marie Black Nielsen (barsel)
Marie Krabbe
Mette Thorhauge
Michael Lund
Michael Riis
Mie Krogsgaard Nielsen
Mogens Bækgaard
Morten Frøkjær
Morten Linnemann Madsen
Morten Spanggaard
Niels Christian Dørken
Niels Martin Nielsen
Ole Sand
Pernille Sloth Christensen
Poul Bundgaard
Sofie Bryndum
Steffen Juul Overgaard
Stine Bang Foget
Susanne Andersen
Susanne Thomsen
Svend Sunesen
Søren Larsen
Thomas Kusk
Thomas Sandal Hansen
Tom Madsen
Trine Degn Have
Vinni Kjærgaard

Alexia Laustsen

 • Kvægrådgiver
 • Telefon: 96153043
 • Mobil: 23209629
 • E-mail: all@kvxp.dk
Specialer
AFI-Milk
Reproduktion
Kalve
ERFA-grupper
Rekruttering af medarbejdere

Anders Christensen

 • Svine- og strategirådgiver
 • Telefon: 96153020
 • Mobil: 23262848
 • E-mail: acc@svxp.dk
Specialer
OML-beregninger
Produktionsrådgivning smågrise og slagtesvin
Type 2 gødningskorrektioner

Anette Ladefoged Hove

Specialer
Virksomhedssekretær
Løn

Anette Toft Jensen

Specialer
SUMMAX

Anette Østergaard

 • Kvægrådgiver
 • Telefon: 96185890
 • Mobil: 21744789
 • E-mail: ajg@kvxp.dk
Specialer
Superbruger DMS
Foderkontrol
KvægNøglen
Goldkomanagement

Anita Nymann Jensen

Anja Nielsen

Specialer
Farmsekretær / virksomhedssekretær
I/S regnskaber
SUMMAX

Anna Steffensen

Specialer
Farmsekretær

Anne Lise Hove Nielsen

Specialer
I/S regnskaber
Farmsekretær

Anne-Mette Toft Jensen

Annette Christensen

Annette Kristensen

Specialer
Budgetter
I/S regnskaber
Farmsekretær

Arne Hyldahl

Specialer
Dødsboopgørelser
Skat

Bente Enevoldsen

Specialer
Løn
Digital postkasse og signatur

Bodil Nielsen

Camilla Gramstrup Nielsen

Specialer

Carina Dahl Christensen

Cecilie Hangaard

Christoffer Lynge Nielsen

Specialer
BBR opdateringer

Claus Larsen

 • Kvægrådgiver
 • Telefon: 96351331
 • Mobil: 20495944
 • E-mail: cll@kvxp.dk
Specialer
Ledelse og management, herunder APV
Projektledelse/-ansøgning
Økologi
Kødkvæg

Conny Pedersen

Specialer
Konkurser
Virksomhedssekretær
C5 og andre økonomisystemer

Dorte Marie Jensen

Specialer
Telefon og omstilling
Reception
Dyrskue - administration

Dorte Worm

Specialer
Løn
Virksomhedssekretær
SUMMAX

Dorthe Bredahl Salomonsen

Specialer
Telefon og omstilling
Reception
Mødebooking

Dorthe Lisby

Dorthe Søndergård

Specialer
Budgetter
I/S regnskaber
Farmsekretær

Emilie Nordmand Pedersen

Erling Gramstrup

 • Chefkonsulent LTerhverv
 • Telefon: 96185771
 • Mobil: 22791053
 • E-mail: eg@landbothy.dk
Specialer
Byerhverv
Skat
Dødsboopgørelser
Ejendomsavance

Gitte Kragh Larsen

Hanne Søgaard

Specialer
Budgetter
Løn
Digital postkasse og signatur

Helle Fyllgraf Kristiansen

Specialer
Farmsekretær
Løn
Digital postkasse og signatur

Helle Johansson

Helle Jørgensen

Specialer
I/S regnskaber
Farmsekretær
Budgetter

Henny Bjerregaard

Specialer
Tidsbestilling
Mødeplanlægning
Digital signatur - nemID - TastSelv
Kursuskoordinator
Dyrskueplanlægning

Henriette Steffensen

Specialer
Budgetter
Selskabsregnskaber
SUMMAX

Henrik Hardboe Galsgaard

Holger Riis-Jensen

 • Kvægrådgiver
 • Telefon: 96153042
 • Mobil: 20246204
 • E-mail: hrj@kvxp.dk
Specialer
Staldmanagement
Grovfoderproduktion og foderanalyser

Inger Bækkedal

Specialer
Betalingsrettigheder
Kontrakter
Sagsbehandling vedr. vindmøller
Sekretær Thy LandboUngdom
Sekretær Morsø LandboUngdom

Ivan Høgh

Specialer
Skat
Vindmøller
Investering og finansiering
Virksomhedsledelse og sparring

Jens Kristian Overgaard

 • Økonomikonsulent + Medarbejder repræsentant i bestyrelsen
 • Telefon: 96185785
 • Mobil: 61360598
 • E-mail: jko@landbothy.dk

Jens Lautrup

Specialer
Markplanlægnng
Markbesøg
Markfrø
Miljøvurdering
EU-ansøgninger
Vandplaner

Jens Overgaard

Jens Overgaard Toftdahl

Specialer
Budgetter
I/S regnskaber
Farmsekretær

Johannes Aachmann

Specialer
Socialjura
Dødsboopgørelser

Jørgen Aagreen

 • Kvægrådgiver
 • Telefon: 96351334
 • Mobil: 40273964
 • E-mail: jaa@kvxp.dk
Specialer
Lean
Goldkomanagement, reproduktion
Superbruger DMS
Fodrings- og sundhedsøkonomi

Jørgen Kristensen

 • Kvægchef
 • Telefon: 96153040
 • Mobil: 20246203
 • E-mail: jkr@kvxp.dk
Specialer
Ledelse og strategi, herunder gårdråd
Foder og pasningsaftaler, udlicitering af kvier
Erstatningsopgørelser
Køb af fuldfoderblander

Jørgen Lyngs

Specialer
Markplanlægning
Markforsøg
Markforsøg
EU-ansøgninger
Korttegning

Jørgen Røhrmann

 • Miljørådgiver
 • Telefon: 96185730
 • Mobil: 21616985
 • E-mail: jr@landbothy.dk
Specialer
Miljøansøgning
Miljøvurdering
Landboret
Bygningslovgivning
Korttegning
Miljølovgivning

Karsten Knudsen

 • Afdelingschef Skat & Revision
 • Telefon: 96185781
 • Mobil: 29682225
 • E-mail: kkn@landbothy.dk
Specialer
Skat
Selskaber
Ejendomsavance
Investering og finansiering
Virksomhedsledelse og sparring
Gårdråd

Kathrine Dahl Petersen

Keld Tølbøll

 • Kvægrådgiver
 • Telefon: 96153044
 • Mobil: 20419504
 • E-mail: ket@kvxp.dk
Specialer
Reduceret opdræt, krydsningsavl
Kapacitetsanalyse/-udnyttelse
Strategi, logistik

Kjeld Kudsk

 • Virksomhedsrådgiver
 • Telefon: 96185872
 • Mobil: 40754345
 • E-mail: kgk@landbothy.dk

Kristian Tousgaard Kjær

Kristoffer Gehlert Hilligsøe

Specialer
EU-ansøgninger
Markplanlægning
Markbesøg
Økologi

Kristoffer Græsbøl Nielsen

Specialer

Lars Skovborg

Specialer
Markplanlægning
Markbesøg
Jordprøver
Markforsøg
EU-ansøgninger
Økologi

Lene Houe

Specialer
Debitorbogholder
Indkøb

Lene Kjær Søndergaard

Specialer
SUMMAX

Lisbeth Ahrensberg

Specialer
I/S regnskaber
Farmsekretær
Skat

Lone Poulsen

 • Kontorassistent
 • Telefon: 96185707
 • Mobil: 51526592
 • E-mail: lp@landbothy.dk
Specialer
Medlemsservice

Lotte Lundorf Dalgaard (barsel)

Specialer
SUMMAX

Mads Waidtløw

 • Chefkonsulent
 • Telefon: 96153020
 • Mobil: 40607200
 • E-mail: maw@svxp.dk
Specialer
Besætningsbesøg
Budgetter
Produktionsøkonomi
Strategi

Margit Galsgård

Specialer
Budgetter
I/S regnskaber
Farmsekretær

Margit Nørgaard

Specialer
Budgetter
I/S regnskaber
Farmsekretær

Margrethe Borre Petersen

Marie Black Nielsen (barsel)

Marie Krabbe

Specialer
Specialist i familiejura
Familiejuridisk rådgivning (testamenter, bodeling, ægtepagter m.v.)
Ejendomsmægler
Ejendomshandel
Selskabsret
Kriserådgivning
Landbrugslov

Mette Thorhauge

 • Virksomhedsrådgiver
 • Telefon: 96185732
 • Mobil: 51195503
 • E-mail: mth@landbothy.dk

Michael Lund

Specialer
Selskaber
Byerhverv
Skat - herunder sager for Landsskatteretten

Michael Riis

 • Afdelingschef Planter & Miljø
 • Telefon: 96185725
 • Mobil: 61748034
 • E-mail: mr@landbothy.dk
Specialer
Markplanlægning
Markbesøg
EU-ansøgninger
Forpagtningskontrakter
Økologi

Mie Krogsgaard Nielsen

Specialer

Mogens Bækgaard

 • Souschef
 • Telefon: 96153020
 • Mobil: 40884890
 • E-mail: mgb@svxp.dk
Specialer
Erstatningsopgørelser
Produktionsøkonomi
Sundhed
Turnaround

Morten Frøkjær

Morten Linnemann Madsen

Morten Spanggaard

 • Afdelingschef Strategi & Virksomhedsledelse
 • Telefon: 96185772
 • Mobil: 51502153
 • E-mail: msp@landbothy.dk

Niels Christian Dørken

 • Svine- og bygningsrådgiver
 • Telefon: 96153020
 • Mobil: 40951683
 • E-mail: ncd@svxp.dk
Specialer
DB Tjek
ESF
Produktionsøkonomi
Staldindretning

Niels Martin Nielsen

 • Kvægrådgiver
 • Telefon: 96153045
 • Mobil: 20246245
 • E-mail: nmn@kvxp.dk
Specialer
AMS
Økologi
NorFor, KPO, KvægNøglen
Simherd
Tværfaglig økonomi
Jerseyteam Danmark

Ole Sand

Pernille Sloth Christensen

 • Svine- og ledelsesrådgiver
 • Telefon: 96153020
 • Mobil: 20537078
 • E-mail: psc@svxp.dk
Specialer
Erfa-grupper
Ledelse og management
Produktionsrådgivning søer

Poul Bundgaard

Specialer
Skat
Dødsboopgørelser
Ejendomsavance

Sofie Bryndum

Steffen Juul Overgaard

Stine Bang Foget

 • Virksomhedsrådgiver
 • Telefon: 96185748
 • Mobil: 20301711
 • E-mail: sbf@landbothy.dk
Specialer
Budget
Analyse
Virksomhedsledelse
DiSC
The General Data Protection Regulation (GDPR)
Persondatalov

Susanne Andersen

Specialer
I/S regnskaber
Budgetter
Farmsekretær / virksomhedssekretær

Susanne Thomsen

Specialer
Nordvestjydsk VikarService
Nordthy Hjemmeservice
Koordinator Dyrskuet Thy-Mors
Sekretær Åbent Landbrug / Samfundskontakt

Svend Sunesen

Specialer
Skat
Selskaber
Ejendomsavance

Søren Larsen

 • Svine- og foderrådgiver
 • Telefon: 96153020
 • Mobil: 40507740
 • E-mail: spl@svxp.dk
Specialer
DB Tjek
Foder, vådfoder, optimeringer og licitationer
P-kontrol
Produktionsrådgivning

Thomas Kusk

Specialer
Byerhverv
Selskaber

Thomas Sandal Hansen

 • Afdelingsleder IT & Administration
 • Telefon: 96185791
 • Mobil: 23464552
 • E-mail: tsh@landbothy.dk

Tom Madsen

 • Svinerådgiver
 • Telefon: 96153020
 • Mobil: 21189324
 • E-mail: tom@svxp.dk
Specialer
Kernestyring
P-kontrol
Produktionsrådgivning sohold

Trine Degn Have

Vinni Kjærgaard