Alternative Efterafgrødearter

Især Korsblomstrede efterafgrøder (herunder olieræddike) er effektive efterafgrøder, som ofte bruges. Nye erfaringer viser dog at korsblomstrede efterafgrøder kan vedligeholde flere sygdomme i raps i sædskifter med hyppig rapsdyrkning. Desuden kan der udvikles nye smitteracer af kålbrok som angriber olieræddike.

Derfor er det højaktuelt at finde gode alternative efterafgrøder til olieræddike og gul sennep især for bedrifter med hyppig rapsdyrkning i deres sædskifte.

LandboThy er i efteråret 2017 med i et demonstrationsforsøg af 13 alternative efterafgrødearter og blandinger. Efterafgrødernes udviklingen følges ved hjælp af satellitbilleder og der evalueres løbende på plantedække, ukrudtsdækning samt spildkornsplanter.

I første halvdel af oktober (eksakt dato kommer senere) inviterer vi alle interesserede til et efterafgrøde-arrangement ude i marken hvor vi vil gennemgå forsøget og tage en faglig snak om valg af efterafgrøder.

Forsøgsoversigt

Efterafgrødearternes placering i forsøgsparcellen ude i marken fremgår af figur 1. nedenfor.

 

Figur 1. Parceloversigt og placering i forhold til Trankærvej

(Tryk på billedet for fuld skærm)

 

Forsøgsdetaljer

Her kan du læse nærmere om forsøgsdetaljerne, herunder de arter og blandinger samt udsædsmængder der er brugt (se tabel 1).

Såtidspunkt: 15. august 2017

Sneglebekæmpelse i alle parceller:  Sluxx HP: 7 kg /ha

Tabel 1: Arter og blandinger samt udsædsmængde for de 13 led i forsøget.

(Tryk på billedet for fuld skærm)

 

Find vej

Forsøget er åben for offentlig adgang hvis man ønsker at besøge parcellerne og gøre sig sine egne iagttagelser.

Adressen er:

Trankærvej 1

7770 Vestervig

Forsøgsparcellerne er markeret med et informationsskilt og kan ses fra vejen lige øst for ejendommen (som markeret på nedenstående billede). Forsøgsoversigten fremgår af skiltet så man kan orientere sig derude. Som noget nyt er der en QR-kode på skiltet så man let kan få adgang til alle forsøgsinformationer fra vores hjemmeside direkte på sin telefon.