Arrangementer

Dato: 27-08-2020

Tid: 6.30
Arrangør: Familie & Samfund, Skjoldborg-Sjørring-Tilsted
Dato: 16-09-2020

Tid: 12:00
Sted: Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted
Arrangør: LandboThy
Dato: 17-09-2020

Tid: 19.00
Sted: Skjoldborg skole
Arrangør: Familie & Samfund, Skjoldborg-Sjørring-Tilsted
Dato: 24-09-2020

Tid: 17:00
Sted: Vildsund Strand
Arrangør: Nordthy Landbo Senior