DET STRATEGISKE LEDERSKAB – styrk din virksomhed gennem strategisk ledelse

Dato: 01-10-2018
Sted: AgriNord Horsøvej 11, 9500 Hobro
Arrangør: AgriNord, Djursland Landboforening, Landbo Limfjord & LandboThy
Pris: 14.500 kr. inklusiv forplejning
Tilmeldningsfrist: 1. oktober
Kontaktperson: Thomas Sandall Hansen - tsh@landbothy.dk / 96185791

Det strategiske lederskab lærer dig at omsætte virksomhedens strategiske mål til konkrete handlinger, der skaber udvikling i din virksomhed

Hvorfor deltage?
Du får praksisnær undervisning, der via metoder, teorier og dine egne erfaringer giver dig værktøjer til at analysere din virksomheds styrker, svagheder og udviklingspotentiale. Du bliver klædt på til at udvikle en strategi, men lige så vigtigt til at implementere den i din virksomhed, så alle bakker op om den. Du får mulighed for at arbejde med din egen afdeling eller virksomhed. Du lærer ligeledes at udvikle dit lederskab og at holde fokus på helheden i din afdeling eller virksomhed – på langt sigt. Det handler om værdier og visioner og evnen til at inspirere dine medarbejdere, så alle arbejder for de strategiske mål. Uddannelsen er et akademifag, der svarer til 10 ECTS point. Det består af 8 kursusdage. Du kan evt. afslutte forløbet  med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

Hvem kan deltage?
Uddannelsen henvender sig til dig, der er mellemleder, driftsleder eller ejer af en virksomhed med tilknytning til landbrugs- og fødevarebranchen. Hvad enten du er ung eller erfaren, kan du have gavn af at deltage. Du skal som minimum have en erhvervsuddannelse for at kunne deltage.

Hvad arbejder jeg med?
Under hele forløbet arbejder du med din egen afdeling eller virksomhed. Du arbejder med:
• teorier og modeller inden for strategi
• analyse, udvikling og implementering af strategi
• evnen til at se helheden i virksomheden
• ledelse, der omsætter strategi til virkelighed og skaber ejerskab og handling hos medarbejderne
• ledelse af forandringer

Eksamen 19. december 2018
Du kan afslutte kurset med en skriftlig opgave, hvor du fx arbejder med analyse og strategi for din egen afdeling eller virksomhed. Opgaven må højst være på 15 sider. Ønsker du papir på dine strategiske lederegenskaber, kan du afslutte med en mundtlig eksamen på ca. 25 minutter, der tager udgangspunkt i din opgave.

Dag 1 – 29. oktober
Introduktion til strategi
• Hvad er strategi og det strategiske lederskab?
• Typiske udfordringer i arbejdet med strategi
• Nøglebegreber som fx mission, vision, værdier og mål

Dag 2 og 3 – 5. + 6. november
Strategisk analyse og udvikling
• Hyppige fejl, når man arbejder med strategi
• Hvad kendetegner en vindervirksomhed?
• Faktorer, der påvirker din strategi
• Modeller til analyse af din virksomhed – fx Boston-modellen og Porters 5 forces

Dag 4 – 13. november
Strategisk ledelse
• Hvad er strategiudvikling?
• Strategiværktøjer
• Forretning, mål og opgave: — Strategisk ledelse:
Hvad, hvordan og hvorfor?
— Hvad er forretningen?
— Hvad er målet?
— Hvad skal jeg ikke måles på?

Pris
14.500 kr. ekskl. moms. Prisen er inklusive forplejning på de otte kursusdage. Derudover skal du regne med ca. 475 kr. ekskl. moms for bogen Strategi i vindervirksomheder.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Hvis du er berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver opnå en refusion på 501 kr. pr. dag, hvor du har fri til at deltage i uddannelsen, forberede dig osv. Du og din arbejdsgiver bestemmer selv, hvor mange dage du har fri. Et forslag kunne være 16 dage (8 kursusdage, 1 dag til eksamen og 7 dage til forberedelse, arbejde med din egen strategi og opgaveskrivning). Det giver en refusion på 8.016 kr. Er du selvstændig, kan du også opnå SVU. Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse for at kunne få SVU. Læs mere om, hvad der skal til for at være berettiget  til SVU og se den aktuelle tilskudssats på www.svu.dk.

 

Tilmelding eller spørgsmål til Virksomhedsrådgiver Thomas S. Hansen på tsh@landbothy.dk eller telfon 9618 5791

 

Få print version HER