Generalforsamling – LandboThy

Dato: 09-03-2020
Tid: 19.00 - 22:00
Sted: Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted
Arrangør: LandboThy
Pris: GRATIS
Tilmeldningsfrist: 2. marts 2020
Kontaktperson: Lone Poulsen

DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Debat om bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsesformand: Leif Gravesen (modtager genvalg)
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Lousdal (modtager genvalg)

Preben Nielsen(modtager genvalg)

8. Øvrige valg:

Valg af fagansvarlig – Planter & Miljø (bestyrelsesmedlem)

9. Valg af revisor

10. Eventuelt


I henhold til vedtægternes §13 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt indleveres til formanden.

Leif Gravesen
Klatmøllevej 27
7700 Thisted

Mail: leifgravesen@gmail.com
Telefon 20207636