Grundlæggende bestyrelsesarbejde

Dato: 01-05-2018
- 30-06-2018
Sted: Undervisningsdagene og eksamen afholdes i AgriNords lokaler i Hobro og/eller Aalborg.
Arrangør: Agri Nord, Djursland Landboforening og LandboThy
Pris: 14.600 kr. (ekskl. moms). Prisen omfatter forplejning, men ikke evt. overnatning.
Tilmeldningsfrist: Primo maj
Kontaktperson: Thomas Sandall Hansen, tsh@landbothy.dk / 96185791

 

Styrk din rolle som professionelt bestyrelsesmedlem i landbruget
Bestyrelser arbejder i dag mere professionelt end tidligere. Det stiller krav til medlemmerne om specialiseret viden inden for en lang række områder.

Udbytte
Med en uddannelse målrettet bestyrelsesarbejde i landbruget bliver du klædt på til at håndtere den langsigtede planlægning og det værdiskabende bestyrelsesarbejde. Efter kurset har du:

  1.  Overblik over dit juridiske ansvar som bestyrelsesmedlem
  2.  Redskaber til at analysere virksomhedens udviklingsbehov og formulere en strategi på områderne
  3. Kendskab til hvordan du etablerer og sammensætter en bestyrelse, der matcher virksomhedens behov
  4. Kompetencer til at påtage dig rollen som formand og lede bestyrelsens arbejde med fokus på at gennemføre strategien
  5. Fokus på at udvikle bestyrelsens kompetencer, så den øger sin værdi for landmanden

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til landmænd og landbrugsrådgivere, der ønsker at deltage i bestyrelser og advisory boards i landbruget – enten som formand eller bestyrelsesmedlem.

Uddannelsen afholdes i perioden maj/juni 2018. De endelige datoer fastsættes, når der er minimum 10 tilmeldte.

Se programmet HER

 

Statens voksenuddannelsesstøtte
Hvis du er berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver opnå en refusion på 501 kr. pr. dag, hvor du har fri til at deltage i selve uddannelsen, læse pensum, træne værktøjer m.v. Du og din arbejdsgiver bestemmer selv, hvor mange dage du har fri. Et forslag kunne være 6 dage (4 kursusdage, 1 dag til eksamen og 2 dage til forberedelse og træning af værktøjer), hvilket giver en refusion på omkr.  4000 kr. Er du selvstændig, kan du også søge om SVU. Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse (fx faglært landmand, agrarøkonom el. lign.) for at kunne få SVU. Læs mere om, hvad der skal til for at være berettiget til SVU og se den aktuelle tilskudssats på www.svu.dk