LandboThy Kongres 2020

Dato: 04-02-2020
Tid: 9:30 - 15:00
Sted: Hotel Limfjorden, Simons Bakke 39, 7700 Thisted
Arrangør: LandboThy
Pris: 200 kr. (LandboUngdom, ægtefæller og ansatte til medlemmer deltager gratis)
Tilmeldningsfrist: 30. januar
Kontaktperson: Morten Spanggaard

LandboThy inviterer til et spændende Kongres for nordvestjyske landmænd og landbrugets samarbejdspartnere på Hotel Limfjorden. Få seneste beretninger og de første prognoser på indtjening i 2019.

Vi har igen i år sammensat et spændende program med en række sessioner, du kan vælge dig ind på. Det er muligt at deltage i et spændende foredrag og at melde sig på 2 ud af 8 sessioner. Se endeligt program og beskrivelse af foredrag og sessioner nedenfor. Som noget nyt i år, har din ægtefælle eller ansatte mulighed for at deltage gratis på kongressen.

Tilmelding er nederst på siden. (Ønsker din ægtefælle eller ansatte at deltage, er det vigtigt at bedriftens navn tilføjes i tilmeldingen)

OBS: Ønsker du kun at deltage i beretning og valg, er deltagelse også gratis  


Program

9.30 Kaffe
9.50 Velkomst, sang og gennemgang af dagsorden og orientering om valg af ordstyrer v/formand Leif Gravesen,
10.00 Beretninger:
Planter & Miljø: Fagansvarlig Søren Tølbøll & Afdelingschef for Planter & Miljø Michael Riis
Økonomi & Jura: Fagansvarlig Bjarne Gravesen & Afdelingschef for Strategi & Virksomhedsledelse Morten Spanggaard
11.00 Valg (*se hvem der er på valg nedenfor)
11.15 Bøvl v/Nils Villemoes
12.30 Frokost
13.15 Første session
14.00 Kaffe
14.15 Anden session
15.00 Tak for i dag

*På valg er:
Fagansvarlig Kvæg: Mette Iversen (modtager genvalg) – Fagansvarlig Svin: Ejner Hansen (modtager genvalg)
Fagansvarlig Planter & Miljø: Søren Tølbøll (modtager ikke genvalg) – Fagansvarlig Økonomi & Jura: Bjarne Gravesen (modtager genvalg)


BØVL – NILS VILLEMOES
Ledelse handler om at lave en strategi, udvikle en organisation og vigtigst af alt at skabe rammer for samarbejde. Men det er ikke altid så let, som det lyder – tværtimod er det ofte ret bøvlet!

I sit underholdende foredrag er der garanti for både filosofiske, finurlige og underfundige punchlines og humor af højeste karat. Med et Niels Villemoes foredrag om ledelse får I værktøjerne til mindre bøvl og større arbejdsglæde helt generelt på arbejdspladsen.

Nils Villemoes har været lektor ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse i 35 år,  og samtidig er han også en af landets mest populære og efterspurgte foredragsholdere.


SESSION 1:

A. Se og Hør v/ Tommy Pasieczny, Landmand, Øster Vrå

Ikke kun se og hør, men medbestemmelse og medansvar er de nøgleord Tommy Pasieczny nu bevidst bruger i sin daglige ledelse af sine medarbejdere. Tidligere var tilgangen mere at arbejde igennem uden at stille spørgsmål til arbejdsprocessen. Tommy fortæller om de forandringer der er sket både med ham selv og hans bedrift efter, han har prioriteret at efteruddanne sig. Tommy har bl.a. en helt klar strategi i forhold til fastholdelse og motivering af medarbejdere samt optimering af arbejdsprocesser.

B.  So ein Ding v/ Thomas Sandal Hansen, Afdelingsleder IT & Administration, LandboThy & Heine Kjeldgaard

Vi tager et kig på, hvordan en landbrugsvirksomhed kan sætte en effektiv økonomistyring op, som frigør plads på hylderne og giver daglig værdi i forhold til at styre virksomhedens resultat og likviditet. Det starter med en god opsætning i Summax og ender med værdifuld information i Dashboard og/eller eOverblik. Indimellem skal vi snakke lidt om beholdninger og lager, som i en landbrugsvirksomhed ikke er helt uvæsentlig, når både resultat og likviditet skal vurderes.

C. Kartoffel eventyr v/ Henrik Pedersen, Agrochef AKV Langholt

Vi har i de senere år oplevet en opblomstring af kartoffelarealet i danmark. Dette gælder først og fremmest for avl af melkartofler. Der er faktisk tale om lidt af et eventyr hvor innovative folk har gjort et stort stykke arbejde for at få udbredt brugen af kartoffelstivelse. Den større produktion af kartofler er dog ikke slået igennem i vores område – det er måske en fejl. Til at belyse dette vil Vicedirektør & Agrochef i AKV Langholt, Henrik Pedersen gennemgå forskellige aspekter i produktion af mel- og læggekartofler. Hvilke forudsætninger skal være på plads, jordtype, sædskifte, vanding, opbevaring mm. Hvilke udfordringer kan man støde på og endelig vil de økonomiske forventninger til kartoffelproduktion blive belyst.

D. Storm om kvæg v/ Ida Storm, Sektordirektør SEGES


SESSION 2:

A. Med Livrem og seler v/Marie Krabbe, Erhvervsjurist, LandboThy ‘

Oplæg om familiejura og fuldmagter, handler om hvordan man sikrer sig selv og sine nærmeste. Vi kommer omkring, hvordan arvereglerne er for henholdsvis enlige, samlevende og ægtefæller – med og uden børn osv. OG hvilke muligheder der er for med testamente at opnå den arve situation man ønsker. Dernæst drøfter vi situationen ved pludselig sygdom/ulykke, hvor man er ude af stand til at disponere/varetage sine interesser. Hvordan en fuldmagt kan gøre det både nemmere og hurtigere for ens pårørende at hjælpe én mens man er syg.

B. Commoditrader v/Sigrid Jakobsen & Julie Fahler, Commoditrader

Commoditrader er en digital handelsplatform, hvor du kan handle med korn og råvarer nemt, overskueligt og effektivt. Om det er nabohandel eller på tværs af grænser kan du afdække dit behov til markedets bedste pris og handle direkte med aftagere og leverandører.

C.  Den kødfrie v/Kristoffer G. Nielsen, Jens Lautrup & Gitte K. Larsen, LandboThy

Hvordan gødsker vi vårbyg optimalt. Skal handelsgødning placeres og hvilken gødningstype skal anvendes. Skal gyllen nedfældes før pløjning eller skal den tilføres efter etablering? Hvornår skal der tilsættes syre til gyllen? Dette og meget andet vil blive besvaret i indlæg af Kristoffer G. Nielsen.

Nye smitteracer af gulrust er kommet til danmark. Hvad kan vi forvente i kommende sæson og hvilke strategier og midler er der at gøre med? Mange vintersædsmarker blev ikke behandlet mod ukrudt i efteråret, hvordan skal bekæmpelse gribes an her i foråret? Dette og meget andet vil blive besvaret i indlæg af Jens Lautrup.

Mange græsmarker står med en ”lang pels”, idet der ikke blev taget 5. slæt i efteråret grundet det fugtige vejr. Hvordan skal disse marker behandles her i foråret? Er vi kommet videre med dyrkning af majs uden fosforstartgødning? Disse og andre grovfoder relaterede spørgsmål vil blive besvaret i indlæg af Gitte K. Larsen.

D. Det lyserøde guld v/Nicolaj Nørgaard, Direktør Danish Crown 

 

Eller ring på Tlf. 9618 5700