LEDELSE I PRAKSIS FOR LEDERE I LANDBRUG, FØDEVAREVIRKSOMHEDER OG SMV’ER

Dato: 10-11-2018
- 10-12-2018
Sted: Uddannelsen afholdes hos AgriNord, Horsøvej 11, 9500 Hobro.
Arrangør: AgriNord, Djursland Landboforening, LandboLimfjord og LandboThy
Pris: 15.940 kr. ekskl. moms. Prisen er inklusiv DiSC personprofil med individuel feedback til en værdi af 2.500 kr. samt forplejning på de 8 undervisningsdage. Du skal regne med ca. 375 kr. ekskl. moms for bogen ”Ledelse i praksis”.
Tilmeldningsfrist: 10. dec.
Kontaktperson: Thomas Sandall Hansen

Gør ledelse til faglighed

Med uddannelsen Ledelse i praksis udvikler du dig både som leder og menneske til fordel for dig selv, dit team og virksomhedens effektivitet. Forløbet svarer til 10 ECTS point. Det består af 8  kursusdage og udarbejdelsen af en DiSC profil. Hvis du ønsker papir på dine lederegenskaber, kan du afslutte med en mundtlig eksamen.

Udbytte

Uddannelsen Ledelse i praksis er specielt målrettet de ledelsesmæssige problemstillinger, der finder sted i landbruget, fødevarervirksomheder og SMV’er. Den gør dig klogere på din egen ledelsesstil, dine potentialer og dine udfordringer. Med din personlige udviklingsplan i hånden arbejder du dig igennem uddannelsforløbet, som gør dig bedre til at:
• udvikle, motivere og lede dine medarbejdere, hvad enten de er danske eller udenlandske.
• give medarbejderne feedback og øge deres trivsel.
• navigere trygt gennem konflikter.
• planlægge, prioritere og uddelegere hverdagens mange opgaver.
• bruge relevante værktøjer, når du præsenterer budskaber og problemstillinger for dine medarbejdere.
For at sikre dig et stort udbytte arbejder du undervejs med din nye viden, ved at bruge det, du lærer på modulerne, hjemme i virksomheden. Oplever du problemer med at sætte de nye værktøjer i spil, har du mulighed for løbende at sparre med underviseren. Uddannelsen er bygget op omkring akademifaget Ledelse i praksis, og derfor danner teoribogen af samme navn grundlag for undervisningen.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der har ansvar for medarbejdere i landbruget eller i andre relaterede erhverv. Hvad enten du er
ung eller erfaren, kan du have gavn af at deltage. Du skal som minimum have en erhvervsuddannelse for at kunne deltage.

UDDANNELSESFORLØBET 2019

Opstart DiSC Personprofil

Før uddannelsesstart får du lavet en DiSC personprofil. Profilen giver dig indsigt i din egen adfærd og motivation og hjælper dig med at arbejde aktivt med dine lederevner gennem uddannelsens fire moduler. Du får personlig feedback på din personprofil, som sikrer dit udbytte af både

Modul 1 – 8. + 9. JANUAR – Hvordan er du som leder?

Med udgangspunkt i din DiSC personprofil arbejder du på modul 1 med din personlige udviklingsplan, som beskriver dine stærke og svage sider samt dine udfordringer og potentialer som leder:
• Hvem er jeg som leder?
• Hvilken indflydelse har min DiSC personprofil på mit lederskab?
• Hvilke arbejdsopgaver har en leder, og hvad er god ledelse?
• Hvilken vej har jeg haft til lederskabet, og hvordan kommer jeg videre herfra?
• Overblik over ledelsesteorierne – hvordan

Modul 2 – 17. + 22. JANUAR – Få det meste ud af dine medarbejdere

På modul 2 er der fokus på konkrete ledelsesværktøjer. Du får inspiration til, hvordan du bedst kan fastholde, udvikle og motivere alle typer af medarbejdere i form af:
• situationsbestemt ledelse.
• medarbejdertilpasset ledelse.
• motivationsteori.

Modul – 3 30. JANUAR + 7. FEBRUAR – Den gode samtale og konflikthåndtering

På modul 3 er der fokus på den daglige kommunikation med dine medarbejdere – også når det ikke går som planlagt. Fx når der opstår en konflikt, der kræver, at du tager handling. Vi arbejder med:
• kommunikationsmodeller.
• kommunikation tilpasset forskellige medarbejder- og personprofiler.

Modul 4 – 25. FEBRUAR + 4. MARTS – Planlæg, prioriter og deleger dine opgaver

På uddannelsens sidste modul sætter vi fokus på evnen til at kontrollere og styre din egen hverdag – og ikke omvendt. Med udgangspunkt i en uge i dit liv får du værktøjer til at planlægge,  prioritere og delegere. Vi stiller desuden skarpt på din udvikling og læring gennem uddannelsesforløbet, og vi  arbejder med forberedelserne til eksamen:
• Hvilken sammenhæng er der mellem læring og ledelse?
• Kort introduktion til læringsstile.
• Præsentationsteknik.

Eksamen – 6. ELLER 7. MARTS – Erhvervscase

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en tosidet erhvervscase. I erhvervscasen redegør du for de konkrete ledelsesværktøjer, som du vil bruge til at belyse en konkret problemstilling i din hverdag.

Læs mere HER

 

Tilmelding til:

 

 

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Hvis du er berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver opnå en refusion på 501 kr. pr. dag, hvor du har fri til at deltage i selve uddannelsen, læse pensum, træne ledelsesværktøjer m.v. Du og din arbejdsgiver bestemmer selv, hvor mange dage du har fri. Et forslag kunne være 12 dage (8 kursusdage, 1 dag til eksamen og 3 dage til forberedelse og træning af ledelsesværktøjer), hvilket giver en refusion på 6.012 kr. Er du selvstændig, kan du også opnå SVU. Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse for at kunne få SVU. Læs mere om, hvad der skal til for at være berettiget til SVU og se den aktuelle tilskudssats på www.svu.dk.