Møde om etablering af vådområder

Dato: 15-11-2017
Tid: kl. 19.00 - kl. 22.00
Sted: LandboThy, Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted
Arrangør: LandboThy
Pris: GRATIS
Tilmeldningsfrist: 13. november 2017
Kontaktperson: Miljørådgiver Jørgen Røhrmann telefon 96185730

LandboThy indbyder til møde om brug af kollektive virkemidler.

Landbruget er blevet pålagt at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

Den fremtidige målrettede regulering omfatter bl.a., såkaldte kollektive virkemidler, hvilket umiddelbart omfatter etablering af vådområder, minivådområder og skovrejsning.

Fokus vil primært være på etablering af minivådområder men vådområder og skovrejsning vil også blive omtalt.

Emnerne vil være

  • Hvad får vi ud af at etablere minivådområder og andre kollektive tiltag som vådområder og skovrejsning.
  • Hvor kan der etableres minivådområder, vådområder eller laves skovrejsning
  • Hvordan etableres et minivådområde eller større vådområde
  • Hvordan finansieres projektet?

(Der gives som udgangspunkt 100% tilskud til vådområdeprojekter)

Indleder ved mødet er oplandskonsulent Anders Lehnhardt fra Landbo Limfjord.

LandboThy opfordrer områdets landmænd til at komme til mødet, så vi også herfra kan udnytte de potentielle muligheder, der er i Thy, Thyholm og på Mors.