Nordthy Landbo Senior – Thy Rundt med Svend Sørensen

Dato: 17-08-2017
Tid: 14:00
Sted: Bussen kører fra Vicencenter Thy-Mors kl. 14:00
Arrangør: Nordthy Landbo Senior

Læs mere i programmet 2017-2018.

Husk tilmelding senest 15. august 2017 på tlf. 9618 5700.