Opfølgningskursus Planteværn og sprøjteteknik

Dato: 14-12-2017
Tid: 8:30 - 16:00
Sted: Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted
Arrangør: Nordjyllands Landbrugsskole og LandboThy
Pris: 775,- eller v. anvendt videregående uddannelse: 1.555,- kr.
Tilmeldningsfrist: 7. december 2017 til Henny Bjerregaard, tlf. 9618 5724
Kontaktperson: Henny Bjerregaard, tlf. 9618 5724

Bliv opdateret med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, skadegørere, plantebeskyttelse, lovgivning og meget mere

Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/-certifikat også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du været på opfølgningskursus i efteråret 2013 eller foråret 2014, er det nu tid for opfølgning. Gennemført kursus + sprøjtebevis/-certifikat giver autorisation til køb og brug af planteværnsmidler i 4 år.

Kurserne er AMU-kurser, som udbydes i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole.

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette kursus – er fuldt booket. Der henvises til kurset d. 26. januar 2018.