Ordinær generalforsamling LandboThy

Dato: 11-03-2019
Tid: 19.00 - 22.00
Sted: Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted
Arrangør: LandboThy

DAGSORDEN
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Debat om bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesformand: Leif Gravesen (modtager genvalg)
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
• Flemming Nielsen (modtager ikke genvalg)
• Morten Bonnerup (modtager ikke genvalg)
8. Øvrige valg
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være indlæg om Landbrug og Klima v/ Niels Peter Nørring, områdedirektør for Miljø, Energi og EU i Landbrug & Fødevarer.
Legatmidler uddeles i løbet af aftenen.

På bestyrelsens vegne
Leif Gravesen, formand

Tilmelding