Sydthy-Thyholm Seniorklub – Julefrokost og foredrag om “Den kære gamle jul” v./provst Line Skovgaard Pedersen

Dato: 28-11-2017
Tid: 18:00 - 22:00
Sted: Thinghuskroen, Vestervig
Arrangør: Sydthy-Thyholm Seniorklub
Pris: 200,- kr. pr. person
Tilmeldningsfrist: Tilmelding til: Per, 61762066 eller Harry, 20825122 senest 21. november 2017

Læs mere i programmet 2017-2018.