Thy Jordfordeling – Generalforsamling

Dato: 14-10-2019
Tid: 19.00
Sted: Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted
Arrangør: LandboThy & LE34
Tilmeldningsfrist: 11. oktober 2019

Herved indkaldes til stiftende generalforsamling i foreningen ”Thy Jordfordeling” mandag d. 14. oktober 2019, kl. 19:00 på Videncenter Thy – Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted med følgende

Program:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Gennemgang af forslag til vedtægt og stiftelsesdokument
  3. Stiftelse af foreningen, herunder underskrift af vedtægt og stiftelsesdokument
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Eventuelt

Læs mere her