Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus i vinterhvede

Formålet med forsøget er at belyse merudbyttet for bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus med forskellige midler på forskellige tidspunkter.

Forsøget udføres på vinterhvedesorten Torp og er anlagt i en mark med forfrugt hvede og hyppig hvededyrkning de senere år.

Forsøget indeholder 9 led med forskellige behandlingsdosis og tidspunkt af følgende midler: Mavrik 2F, Karate 2,5 WG og Pirimor G.

Ud over registrering af udbytter, moniteres forekomsten af hvedegalmyg i feromonfælder i de ubehandlede parceller i den modtagelige periode (stadium 41-61). Forsøgsresultaterne offentliggøres i landsforsøgene 2017.

Du kan se en detaljeret forsøgsplan hos Nordic Field Trials her