Demo-Forsøg: Sorters Overvintringsevne

 

 

 

 

I de seneste år har mange landmænd i Thy, på Thyholm og Mors oplevet dårlig overvintring af vintersæd. Resultatet har været delvis eller fuldstændig omsåning af marker til stor frustration og høje omkostninger for de pågældende landmænd.

Vores område er kendt for et barsk klima i forhold til mange andre steder i Danmark og både salt, blæst og frost giver hårde vilkår for vintersæd.

Derfor har LandboThy screenet en række kornsorter for deres overvintringsevne. Målet er at kunne give en bedre rådgivning om sortsvalg til udsatte områder i Thy, Thyholm og på Mors.

 

Forsøgsoversigt

Sorternes placering i forsøgsparcellen ude i marken fremgår af figur 1. nedenfor.

Der er i alt 16 parceller med i forsøget, bestående af 10 forskellige hvedesorter. De sidste frie forsøgscaceller (Nr. 13-16) er etableret med varierende sådybde, 1-3-6 cm. Sorten Kalmar er latitude bejdset, mens tre af de fire omtalte parceller, er tilsat DAP gødning af varienderende mængde.

Halvdelen af forsøget er svampebehandlet, mens den anden halvdel står ubehandlet.

 

Figur 1. parceloversigt

(Tryk på billedet for fuld skærm)

 

Sorts Information

Tabel 2. viser forskellige egenskaber for de enkelte sorter.

Tabel 2. Sortsinfo vinterhvede

(Tryk på billedet for fuld skærm)

Kilde: Landsforsøgene 2018 via www.sortinfo.dk

 

Find vej

Forsøget er åben for offentlig adgang hvis man ønsker at besøge parcellerne og gøre sig sine egne iagttagelser.

Adressen er:

Randrupvej – mellem nr 18-20
7770 Vestervig

Forsøgsparcellerne er markeret med et informationsskilt og kan ses fra vejen. Forsøgsoversigten fremgår af skiltet så man kan orientere sig derude.