Demo-Forsøg: Sorters Overvintringsevne

 

 

 

 

I de seneste år har mange landmænd i Thy, på Thyholm og Mors oplevet dårlig overvintring af vintersæd. Resultatet har været delvis eller fuldstændig omsåning af marker til stor frustration og høje omkostninger for de pågældende landmænd.

Vores område er kendt for et barsk klima i forhold til mange andre steder i Danmark og både salt, blæst og frost giver hårde vilkår for vintersæd.

Derfor har LandboThy i vinteren 2016/17 screenet en række kornsorter for deres overvintringsevne. Målet er at kunne give en bedre rådgivning om sortsvalg til udsatte områder i Thy, Thyholm og på Mors.

Sorternes placering forsøgsparcellen ude i marken fremgår af figur 1. nedenfor.

Der er i alt 16 sorter med i screeningsforsøget heraf 13 sorter af vinterhvede, 1 vinterbyg sort og 2 sorter af rug. For hver sort er der differentieret behandling, således at effekten af +/- lusebekæmpelse og mangan kan vurderes. Her ud over er der for de 3 top sorter i hvede også lavet en behandling med startgødning.

 

Forsøgsoversigt

Sorternes placering forsøgsparcellen ude i marken fremgår af figur 1. nedenfor.

Der er i alt 16 sorter med i screeningsforsøget heraf 13 sorter af vinterhvede, 1 vinterbyg sort og 2 sorter af rug. For hver sort er der differentieret behandling, således at effekten af +/- lusebekæmpelse og mangan kan vurderes. Her ud over er der for de 3 top sorter i hvede også lavet en behandling med startgødning.

 

Figur 1. parceloversigt

(Tryk på billedet for fuld skærm)

 

Sorts Information

Tabel 2. og 3. viser forskellige egenskaber for de enkelte sorter.

 

Tabel 2. Sortsinfo vinterhvede

(Tryk på billedet for fuld skærm)

 

Tabel 3. Sortsinfo vinterbyg og -rug

(Tryk på billedet for fuld skærm)

Kilde: Landsforsøgene 2016 via www.sortinfo.dk

 

Forsøgsdetaljer

Såtidspunkt: 16. september 2016

Udsædsmængde: 175 kg/ha*

Antaget markspire: 85%

Ukrudtsbekæmpelse i alle parceller:  Roxy EC 1 L + Legacy 500 EC 0,1 L

Forskel i behandlinger:

  • – Lusebekæmpelse og mangan
  • +Lusebekæmpelse og mangan (Mavrik 2F 0,1 og Nitraman 235 1 L)
  • + Startgødning (20 kg N i 21-3-10 NPK startgødning)

I tabellen er der for hver sort angivet: tusindskorns vægt (TKV), beregnet plantetal baseret på 175 kg udsæd/ha, samt beregnet udsædsmængde svarende til 350 planter/m2.

 

Tabel 4

Tryk på billedet for fuld skærm)

*Udsædsmængde er ens for alle sorter hvilket medfører forskelligt antal planter/m2 grundet forskellig TKV.

 

Find vej

Forsøget er åben for offentlig adgang hvis man ønsker at besøge parcellerne og gøre sig sine egne iagttagelser.

Adressen er:
Randrupvej 15
7770 Vestervig

Forsøgsparcellerne er markeret med et informationsskilt og kan ses fra vejen lige nord for ejendommen (som markeret på nedenstående billede). Forsøgsoversigten fremgår af skiltet så man kan orientere sig derude. Som noget nyt er der en QR-kode på skiltet så man let kan få adgang til alle forsøgsinformationer fra vores hjemmeside direkte på sin telefon.