Tilskud

Seneste nyt om tilskud og projekter 2018

Hold dig opdateret på tilskudsordninger, og sørg for at få søgt de investeringstilskud du kan. Her kan du læse om tilskudsordninger 2018 til kvæg, svin, økologi, øvrige driftsgrene, herunder gartneri og fjerkræ samt planteavl og kommende tilskud. Du kan også læse om, hvordan du får udbetalt tilskud.  

Går du med byggeplaner?

Vi har vi samlet vores eksperter på miljø + økonomi + kvæg og svin og indbyder dig til en indledende drøftelse af dine byggeplaner og tilskudsmuligheder. Læs mere HER  

Kvæg

Modernisering af kvægstalde

Går du med projektidéer om renovering, tilbygning eller måske nybygninger, så kig med her og se, om du kan søge tilskud til din investering. I 2018 er der afsat 110 mio. kr. til modernisering af kvægstalde. Der kan søges om tilskud til nybygninger (45 mio. kr.), tilbyg (45 mio. kr.) og renovering (20 mio. kr.) af kvægstalde på både konventionelle og økologiske bedrifter. Ansøgningsperioden kommer til at ligge fra d. 16. august til d. 13. december 2018. Det bliver en ordning, hvor der søges tilskud på standardomkostninger. Dvs., at beløbets størrelse, der gives til investering i de elementer, der kan søges tilskud til, på forhånd er givet. Du slipper med andre ord for at indhente tilbud på ansøgningstidspunktet. Du kan søge tilskud til renovering, tilbygning eller nybygning. På hvert område defineres det, hvad der som minimum skal investeres i for at opnå tilskud. Det kan fx være til væg, tag, vand, inventar, gødningshåndtering og el. Du skal ikke indsendes miljøgodkendelse, byggetilladelse eller finansieringserklæring sammen med ansøgningen. Fakturaer, betalingsdokumentationer og dokumentation for, at tilbudsloven er overholdt, skal heller ikke indsendes sammen med udbetalingsanmodningen, men du skal kunne fremvise dem i forbindelse med kontrol. Som udgangspunkt har du 2 år fra du har søgt tilskuddet, til du skal være færdig med investeringerne. Læs mere her: Læs mere om modernisering af kvægstalde HER Se teknologiliste for modernisering af kvægstalde HER  

Miljøteknologi 2018 er lukket for i år, vi afventer nyt program i 2019

 

Økologi

Økologisk investeringsstøtte

Den sidste tilskudspulje er afholdt.

 

Andre typer af projekttilskud

Energispare tilskud (salg af energibesparelse)

Alle typer af energibesparelser:

 • Udskiftning af kedelanlæg
 • Energibesparende tiltag
 • Udbedring af klimaskærm
 • Varmebesparende tiltag
 • Isolering af rør
 • Ventilation
 • Belysning
 • Pumper mm.

 

Udbetaling af tilskud

Der er MANGE formalia, der skal være overholdt for at få udbetalt tilskud. Udbetalingen afhænger af, hvilken ordning og hvilket år du har tilsagn fra og præcis, hvad der skal være overholdt. Fælles for alle ordningerne er, at fakturaen skal være udstedt til den, der har fået tilsagnet. Er tilsagnet givet til din virksomhed, skal det være virksomhedens navn og ikke dit, der står på fakturaen. Er det dig, der har tilsagnet, skal fakturaen være stilet til dig og ikke virksomheden. Nye regler i forhold til ordninger med standardpriser. Lovændring pr. 1. juli 2017 som gør, ordninger med standardomkostninger er fritaget fra bestemmelserne i tilbudsloven. Andre krav afhænger af ordningen og året for tilsagn. Ring derfor gerne, og få afklaret, hvad det er, du skal være særlig opmærksom på, inden du går i gang med at gennemføre et projekt. Er du i tvivl, om en faktura lever op til kravene i forhold til tilskud, kan du vælge at få den vurderet, inden du betaler. Søger du professionel hjælp til udarbejdelse af ansøgningerne eller udbetalingsanmodning, står vi klar til at hjælpe dig

Andre typer af projekttilskud

VE til proces tilskudsordningen er lukket pr 01-01-2017 Der er fortsat mulighed for udbetaling, kontakt energi- og miljørådgiver Hanne Klitgaard Brodersen på telefon 96185721 eller mail hkb@landbothy.dk   Energisparetilskud (salg af energibesparelse) Alle typer af energibesparelser:

 • Udskiftning af kedelanlæg
 • Energibesparende tiltag
 • Udbedring af klimaskærm
 • Varmebesparende tiltag
 • Isolering af rør
 • Ventilation
 • Belysning
 • Pumper mm.

Kontakt