Tilskud

Projekttilskud 2018

SENESTE NYT OM TILSKUD OG PROJEKTER 2018.

Hold dig opdateret på tilskudsordninger, og sørg for at få søgt de investeringstilskud, du kan.

Her kan du læse om tilskud ordninger 2018 til, kvæg, svin, økologi, øvrige driftsgrene herunder gartneri & fjerkræ, og kommende tilskud. Du kan også læse om, hvordan du får udbetalt tilskud ligesom vi skriver lidt om landdistriktsprogrammet for de kommende år.

 

KVÆG

Moderniseringsordning, kvæg

I 2018 er der afsat 110 mio. kr. til modernisering af kvæg. Der kan søges om tilskud til nybyg (45 mio. kr.), tilbyg (45 mio. kr.) og renovering (20 mio. kr.) af kvægstalde på både konventionelle og økologiske bedrifter.

Vi forventer, at ansøgningsperioden kommer til at ligge fra d. 16. august til d. 13. december 2018. Hvordan ordningen udformes er endnu ikke bestemt, men vi forventer, miljøgodkendelse og byggetilladelse indgå i prioriteringen så dem der har tilladelserne på plads, vil bliver prioriteret før dem, der ikke har de nødvendige tilladelser på plads ved ansøgningsstart.

 

SVIN

Etablering af løsdrift i farestalde

I 2018 er der afsat 18 mio. kr til tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Vi forventer, at ordningen kommer til at ligne tidligere års puljer, men det er endnu ikke fastlagt.

Ansøgningsperioden forventes at være fra d. 15. juni til d. 30. august 2018.

Der er IKKE afsat midler til andre tilskudsrunder til svin i 2018.

 

ØVRIGE DRIFTSGRENE (GARTNERI & FJERKRÆ)

Der er i 2018 afsat 50 mio. kr. til fjerkræ og 32 mio. kr. til gartneri.

Der forventes tilskud til en række investeringer, der bidrager til at reducere enten energiforbrug, pesticidforbrug eller ammoniakemission. Præcis hvordan ordningen udformes er endnu ikke fastlagt.

Vi forventer, at ansøgningsperioden kommer til at ligge fra d. 1. august til d. 2. oktober 2018.

 

PLANTEAVL

I 2018 er der afsat 30 mio. kr. til planteavl med en ligelig fordeling mellem økologisk og konventionel planteavl.

Vi forventer, at tilskuddene gives til teknologier der reducerer pesticidforbruget eller forbedre udnyttelsen af kvælstof.

Ansøgningsperioden forventes at være fra d. 1. august til d. 2. oktober 2018. Hvordan ordningen udformes er endnu ikke bestemt.

 

ØKOLOGI

Økologisk investeringsstøtte

Den sidste tilskudspulje er afholdt.

 

UDBETALING AF TILSKUD

Der er MANGE formalia, der skal være overholdt for at få udbetalt tilskud. Udbetalingen afhænger af, hvilken ordning og hvilket år du har tilsagn fra og præcis, hvad der skal være overholdt.

Fælles for alle ordningerne er, at fakturaen skal være udstedt til den, der har fået tilsagnet. Er tilsagnet givet til din virksomhed, skal det være virksomhedens navn og ikke dit, der står på fakturaen. Er det dig, der har tilsagnet, skal fakturaen være stilet til dig og ikke virksomheden.

Nye regler i forhold til ordninger med standartpriser.

Lovændring pr. 1 juli 2017 som gør, ordninger med standardomkostninger er fritaget fra bestemmelserne i tilbudsloven.

Andre krav afhænger af ordningen og året for tilsagn. Ring derfor gerne, og få afklaret, hvad det er, du skal være særlig opmærksom på, inden du går i gang med at gennemføre et projekt. Er du i tvivl om en faktura lever op til kravene i forhold til tilskud, kan du vælge at få den vurderet inden du betaler.

 

Der er fortsat mulighed for udbetaling, kontakt energi- og miljørådgiver Hanne Klitgaard Brodersen på telefon 9618 5721 eller mail hkb@landbothy.dk

 

 

 

Andre typer af projekttilskud

VE til proces tilskudsordningen er lukket pr 01-01-2017

Der er fortsat mulighed for udbetaling, kontakt energi- og miljørådgiver Hanne Klitgaard Brodersen på telefon 96185721 eller mail hkb@landbothy.dk

 

Energisparetilskud (salg af energibesparelse)

Alle typer af energibesparelser:

  • Udskiftning af kedelanlæg
  • Energibesparende tiltag
  • Udbedring af klimaskærm
  • Varmebesparende tiltag
  • Isolering af rør
  • Ventilation
  • Belysning
  • Pumper mm.

Kontakt

Hanne Klitgaard Brodersen

Specialer
Miljøteknologi, byggeansøgning