Frydsbrønd: Sorter til kommende sæson

På Frydsbrønd kan en lang række sorter af hvede, rug og byg følges igennem vækstsæsonen og danne grundlag for en diskussion om valget af næste års sorter.

Sortsvalget er en vigtig parameter når der skal korn i marken. Afhængig af hvad kornet skal bruges til, og de vækstbetingelser det skal dyrkes under, vælges sorter med bestemte egenskaber.

Sortsforædlere og landsforsøgenes resultater bidrager med information om sorters egenskaber, som feks. udbytte forholdstal, indhold af stivelse og protein, modtagelighed overfor sygdomme og tendens til lejesæd.

Vi mener dog at muligheden for visuelt at vurdere sorterne side om side er et vigtigt supplement til forædlernes produktblade og landsforsøgenes resultater, når sortsvalget skal træffes.

Derfor laver LandboThy og LandboLimfjord i samarbejde med Mollerup Mølle, Salling Grovvarer Amba og DLG hvert år demonstrationsforsøg med sorter på Frydsbrønd.

Traditionen tro afholdes der også Sortsaften på Frydsbrønd, i år afholdes arrangementet d. 13 juni, læs mere om det her

 

 

Forsøgsoversigt

I år har vi fire demonstrationsforøg. Klik på forsøgene nedenfor og læs mere:

Vinterhvede sorter

Vinterbyg sorter

Vinterrug sorter

Svampebehandling i vinterhvede

 

 

Find vej

Der er åben for offentlig adgang hvis man ønsker at besøge parcellerne og gøre sig sine egne iagttagelser.

Adressen er:

Frydsbrønd 8

7900 Nykøbing Mors