Frydsbrønd: Sorter til kommende sæson

På Frydsbrønd kan en lang række sorter af hvede, rug og byg følges igennem vækstsæsonen og danne grundlag for en diskussion om valget af næste års sorter.

Sortsvalget er en vigtig parameter når der skal korn i marken. Afhængig af hvad kornet skal bruges til, og de vækstbetingelser det skal dyrkes under, vælges sorter med bestemte egenskaber.

Sortsforædlere og landsforsøgenes resultater bidrager med information om sorters egenskaber, som feks. udbytte forholdstal, indhold af stivelse og protein, modtagelighed overfor sygdomme og tendens til lejesæd.

Vi mener dog at muligheden for visuelt at vurdere sorterne side om side er et vigtigt supplement til forædlernes produktblade og landsforsøgenes resultater, når sortsvalget skal træffes.

Derfor laver LandboThy og LandboLimfjord i samarbejde med Mollerup Mølle, Salling Grovvarer Amba og DLG hvert år demonstrationsforsøg med sorter på Frydsbrønd.

 

I år har vi fem demonstrationsforøg. Klik på forsøgene nedenfor og læs mere:

Vinterhvede sorter

Vinterbyg sorter

Vinterrug sorter

Vårbyg sorter

Vækstregulering i hvede

 

Der er åben for offentlig adgang hvis man ønsker at besøge parcellerne og gøre sig sine egne iagttagelser

Adressen er:
Frydsbrønd 8
7900 Nykøbing Mors

Parcellerne ligger langs vejen øst for ejendommen og der er opsat skilte ved hvert forsøg.