Handel med korn

Handel med korn

I samarbejde med SvineXperten har LandboThy lavet en internetbaseret platform, som har til hovedformål at knytte kontakter mellem kornproducererende landmænd og kornforbrugende landmænd. Platformen kan benyttes her fra hjemmesiden.

Fordele ved direkte handel

Direkte salg af korn fra producent til forbruger kan i nogle tilfælde være en fordel for begge parter. Der kan typisk spares på transport, fordi kornet leveres direkte til slutforbrugeren. Ligeledes kan rensning og tørring ofte gøres billigere ved enten producent eller forbruger end ved en mellemhandler. Ud over dette spares den avance, en mellemhandler ellers skal have.

Aftalen

For at en aftale skal forløbe uden problemer, er det vigtigt, at alle forhold bliver aftalt på forhånd. Som hjælp til dette er der udarbejdet et aftaleskema, som er beregnet til kornhandel landmand og landmand imellem.

Sælgere af korn:  Klik her
Købere af korn:  Klik her