Højere udbytter i raps

Rapsdyrkning er udfordrende, meget ressource krævende og skuffer ofte.  Derfor er LandboThy involveret i et landsdækkende projekt, som har til formål at hæve udbyttet i vinterraps. I projektet har vi to lokale landmænd der lægger marker til, hvor forskellige dyrkningsstrategier afprøves.

Konceptet er at følge vinterrapsdyrkningen, herunder beskrive vinterrapsmarkerne og monitere plantebestandes ensartethed og udseende, håndtering af planteværn og effekt af indsatsen, samt gødskningsstrategien. Disse informationer kombineres med satellitbilleder, og variationen i høstudbyttet i den enkelte mark beskrives via udbyttemåler på mejetærskeren.

Resultatet af registreringerne indgår herefter i udvikling af dyrkningsstrategier for vinterraps i den kommende sæson.

Forsøgene er ikke åbne for offentlig adgang, men er du interesseret i at vide yderligere så kontakt din planteavlskonsulent i LandboThy.