Foderkontrol / EFK

Et godt værktøj

Ved brug af foderkontrollen i DMS har du som landmand et rigtig godt værktøj til at få en vurdering af næringsstoftildelingen og en beregning af energiudnyttelsen hos lige netop dine dyr.

Foderkontrollen laves ud fra den aktuelle fodertildeling. Det giver dig svar på, om foderrationen afviger fra det forventede, og om køerne bliver over- eller underforsynet.

Som et sidste led i foderkontrollen beregnes et restbeløb, som er indtægt på mælk minus foderomkostninger.

Restbeløbet kan man i analyseudskriften i DMS ”Benchmark restbeløb pr. ko” sammenligne med sine egne resultater fra foderkontrollen med top, bund og gennemsnit i den ønskede sammenligningsgruppe.

Kontakt

Anette Østergaard

  • Kvægrådgiver
  • Telefon: 96185890
  • Mobil: 21744789
  • E-mail: ajg@kvxp.dk
Specialer
Foderplanlægning
Foderbudget
Foderkontrol
Prognoser
Teknisk budget kvæg
Periodeopgørelser
Månedsopfølgning
KvægNøgle
DMS Superbruger
Indgår i landsdækkende erfa-gruppe vedr. goldkøer