KvægNøglen

Et handlekraftigt ledelsesværktøj

KvægNøglen er et handlekraftigt ledelsesværktøj, hvis du ønsker tæt styring af bedriften, opfølgning og målbare resultater. Du opnår et forbedret overblik over produktionen, og med en fokuseret indsats kan der skabes forbedringer til gavn for bedriften og bundlinjen.

Muligheden for sammenligning med andre bedrifter er et godt konkurrenceelement – og kan bruges i motivationen af medarbejdere.

Hvad kan KvægNøglen betyde for din bedrift? Hvilken indsats skal du yde forud for opgørelse af DB og nøgletal? Hvilke tiltag og hvilken sparring kan du forvente fra rådgiverens side?

Dette og meget mere kan du få svar på ved at kontakte Kvægrådgiver Anette Østergaard.

 

 

Kontakt

Anette Østergaard

  • Kvægrådgiver
  • Telefon: 96185890
  • Mobil: 21744789
  • E-mail: ajg@kvxp.dk
Specialer
Foderplanlægning
Foderbudget
Foderkontrol
Prognoser
Teknisk budget kvæg
Periodeopgørelser
Månedsopfølgning
KvægNøgle
DMS Superbruger
Indgår i landsdækkende erfa-gruppe vedr. goldkøer