eOverblik

eOverblik

eOverblik er din digitale ledelsesrapport, som giver dig overblik over din virksomhed på tværs af produktionsgrene og steder.

Dit eOverblik bliver opdateret hver måned, så du kan se de vigtigste økonomiske resultater og produkti-onstekniske nøgletal for din virksomhed. Både for den enkelte måned og for år til dato.

Med eOverblik kan du sammenholde dine tal. Du kan gå i dybden – helt ned på kontoniveau og til de enkel-te posteringer. Du kan kigge på tværs af dine produktionssteder og driftsgrene, så du kan tage den øko-nomiske puls på de enkelte dele af din virksomhed. Og så kan du benchmarke dine steder op mod hinan-den.

eOverblik er til dig, der vil have databaseret sparring med din rådgiver, så I sammen kan sikre den bedst mulige fremtid for din virksomhed.

Find det eOverblik, som passer til dig
Du kan vælge mellem 2 versioner af eOverblik.

eOverblik Pro er til dig, der har flere produktionssteder og måske flere CVR-numre. Pro består af funktio-nerne Overblik, Detaljer og Priser og Mængder. Her kan du opdele dine resultater på steder og produkti-onsgrene og gå i dybden på de enkelte steder. Har du flere CVR-numre kan du få et samlet overblik på tværs af dine virksomheder.

eOverblik er til dig med ét sted og ét CVR-nummer, og det består af funktionerne Overblik, hvor du får det samlede overblik, og Detaljer, hvor du kan dykke ned i dine data.

eOverblik Pro
• Saldo på konti dagligt
• Overblik
• Produktionsgrene
• Totaløkonomi
• Ledelsesrapport
• Udlæs data
• Periodeafstemt
• Koncernoverblik
• Lokationer
• Årsager
• Detaljer
• Prognoser
• Alle funktioner fra Dashboard Pro (https://www.seges.dk/da-dk/software/oekonomi/dashboard)

eOverblik
• Saldo på konti dagligt
• Overblik
• Produktionsgrene
• Totaløkonomi
• Ledelsesrapport
• Udlæs data
• Periodeafstemt
• Alle funktioner fra Dashboard Pro (https://www.seges.dk/da-dk/software/oekonomi/dashboard)

Du kan bruge eOverblik Pro gratis t.o.m. den 30. september 2019.

Se, hvad det koster at få eOverblik efter den 30. september 2019. (https://www.seges.dk/software/priser)

Få endnu mere at vide om eOverblik – download PDF’en “eOverblik – din digitale ledelsesrapport”.

Køb eOverblik (https://onlinebestilling.dlbr.dk/Order/Shop/lmdkeoverblik)

Læs mere HER