Fagligt Råd

Bliv udfordret af dit eget faglige råd

TVÆRFAGLIG RÅDGIVNING udfordrer dig på dine produktionsresultater.

Du kan hele tiden forbedre dine produktionsresultater i takt med, at ny teknologi indføres.
Nye genetiske, biologiske og tekniske muligheder skal udnyttes til gavn for din produktion.
Fokus på opfølgning er to vigtige ingredienser, når vi ønsker at forbedre produktionsresultater.

Dit faglige råd udfordrer og inspirerer ved strategiske overvejelser og udvælgelse af nye indsatsområder. Dette sker på fællesmøderne. For hvert indsatsområde beskrives mål, ansvarlig, forventet afkast og dato for opfølgning. Effektiv opfølgning sker gennem hele forløbet – så vi i fællesskab opnår de gode driftsresultater.

Mark- og staldbesøgene skal primært anvendes til faglig sparring, hvor målet er at optimere produktionsøkonomien.

Dit faglige råd er klar til at give dig

  • Faglig sparring
  • Kontinuerlig opfølgning på produktionen
  • Feedback på langsigtet strategiplan

Indholdet og formen af rådgivningen tilpasses dine ønsker og behov.

Eksempel på rådgivningsforløb

Eksempel på rådgivningsforløb:

Planter

  • To årlige markbesøg
  • Koordinering af foderbehov med svine- eller kvægrådgiver

Økonomi

  • Gennemgang af benchmarking på fællesmøde
  • Konsekvensberegning på indsatsområder

Midtjysk Svinerådgivning I/S og/eller LandboThy Kvæg

  • To årlige staldbesøg
  • Koordinering af foderbehov med planterådgiver

Fokus nu giver muligheder i morgen!

Kontakt: