Skat og moms

Optimering af dine skattebetalinger – fra etablering til afhændelse af dit landbrug

Skattelovgivningen ændrer sig løbende. Nye love og lovændringer kommer til. Afgørelser i skattesager får betydning for praksis. De mange ændringer medfører et behov for rådgivning, så du aldrig betaler for meget eller for lidt i skat.

LandboThys skatterådgivere er altid opdateret omkring de nyeste skatteforhold. Derfor sikrer skatterådgivning hos LandboThy dig også en optimeret skattemæssig disposition på din bedrift.

I samarbejde med vores specialiserede skatterådgivere lægger vi en skattestrategi, der inddrager den nyeste viden på området – og samtidig sikrer, at alle forhold omkring dit landbrug er tænkt ind.

Vores skatterådgivere er en del af det landsdækkende DLBR netværk, hvor vi deler erfaringer og viden. Så er du sikker på, at vi altid er opdateret med den nyeste viden og trækker på stor erfaring, når vi rådgiver dig.

LandboThys skatterådgivere beskæftiger sig med alle forhold omkring SKAT.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

 

 • Skattestrategi
 • Formidling af viden omkring nyeste afgørelser
 • Håndtering af skattesager ved skatteforvaltning, ankenævn og Landsskatteretten
 • EU-reformen
 • Virksomhedsordning og kapitalafkastordning
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Biler og befordring
 • Moms

Kontakt

Arne Hyldahl

Specialer
Dødsboopgørelser
Skat

Karsten Knudsen

 • Afdelingschef Skat & Revision
 • Telefon: 96185781
 • Mobil: 29682225
 • E-mail: kkn@landbothy.dk
Specialer
Skat
Selskaber
Ejendomsavance
Investering og finansiering
Virksomhedsledelse og sparring
Gårdråd

Michael Lund

Specialer
Selskaber
Byerhverv
Skat - herunder sager for Landsskatteretten

Svend Sunesen

Specialer
Skat
Selskaber
Ejendomsavance