Socialjura

Har du sikret din egen og familiens fremtid?

I tilfælde af f.eks. barsel, arbejdsløshed, efterløn, pension, sygdom og invaliditet er det godt at kende mulighederne i det offentlige system.

Vore rådgivere er opdateret på social- og arbejdsmarkedslovgivningen og er dermed rustet til at rådgive dig i forhold omkring den aktuelle lovgivning og praksis. De har erfaring på området og kan hjælpe med udfærdigelse af ansøgningsskemaer og kontakten til relevante myndigheder.

Vi kan hjælpe dig med:                                                         

  • Sygedagpenge
  • Revalidering / fleksjob/førtidspension
  • Personlig assistance
  • Efterløn / arbejdsløshedsdagpenge
  • Delpension
  • Folkepension / varmetillæg / helbredstillæg
  • Boligydelse / boligsikring
  • Friplads til børn
  • Efterskole/SU

Overvej mulighederne for at sikre dig og din og familiens fremtid, når regler og love løbende ændrer sig. 

 

Johannes Aachmann

Specialer
Socialjura
Dødsboopgørelser