Strategi

Tag aktiv stilling til din bedrifts fremtidige udvikling

I en travl hverdag er det svært at tage stilling til, hvordan du og din familie ønsker, at bedriften skal se ud om 5–10 år.

LandboThys virksomhedsrådgivere hjælper med at klarlægge din og familiens ønskede udvikling for bedriften, så I løbende tager aktiv stilling til jeres fremtidige udvikling.

Vi kan bidrage til at give et konkret indblik i bedriftens fremtid og dermed din mulighed for at vise kreditforeningerne og pengeinstitutterne, at dine handlinger i dag er baseret på en langsigtet strategi og et velovervejet beslutningsgrundlag.

En strategiplan omfatter

 • Konkrete mål
 • Realistiske handleplaner
 • Vurdering af bedriftens fremtidige muligheder
 • Klarhed over den udvikling, I ønsker for bedriften de næste 5-10 år
 • Overblik over, hvordan I kan realisere jeres ønsker til bedriftens udvikling

Kontakt

Keld Tølbøll

 • Kvægrådgiver
 • Telefon: 96153044
 • Mobil: 20419504
 • E-mail: ket@kvxp.dk
Specialer
Reduceret opdræt, krydsningsavl
Kapacitetsanalyse/-udnyttelse
Strategi, logistik

Morten Spanggaard

 • Afdelingschef Strategi & Virksomhedsledelse
 • Telefon: 96185772
 • E-mail: msp@landbothy.dk