Led i landsforsøgene 2017

Hvert år er LandboThy involveret i en række forsøg der er knyttet op på Landsforsøgene. Det er forsøg, hvor konceptet og forsøgsplan er udarbejdet af SEGES men hvor lokale landmænd lægger jord til forsøget, og hvor selve gennemførelsen af forsøget (etablering, behandlinger og dataindsamling) foretages af LandboThy i samarbejde med de respektive landmænd.

I år udfører vi forsøg med ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, svampebekæmpelse i vinterhvede, bekæmpelse af hvedegalmyg i vinterhvede og ukrudtsbekæmpelse i vårbyg.

Forsøgene er ikke åbne for offentlig adgang, men nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de enkelte forsøg. Er du interesseret i at vide yderligere om de enkelte forsøg så kontakt din planteavlskonsulent i LandboThy.

 

Bekæmpelse af hvedegalmyg i vinterhvede

Ukrudt i vinterhvede

Svampebekæmpelse i vinterhvede

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg