Legater og fonde

Jens Ejner Vilsbølls Mindelegat

Der uddeles legater til nyuddannede og etablerede landmand i Thy, dog fortrinsvis fra Skinnerup sogn.

Legat kan søges af personer, der påtænker at erhverve eget landbrug eller forpagte landbrug eller dygtiggørelse/
uddannelse enten i indland eller udland.

Ansøgning sendes senest den 1. november 2018 til:

LandboThy
Silstrupparken 2
7700 Thisted

eller lp@landbothy.dk

Ansøgningerne bliver behandlet i november/december således at du senest hører fra os 1. januar. Alle ansøgere vil modtage et tilsagn eller afslag her.

Niels Smed Søndergaards Thy-Fond

Fonden, hvis formål er at virke til gavn for befolkningen i Thy (fra Oddesund til Lund Fjord), vil i december 2018 kunne uddele legater til:

  •  personer, foreninger eller institutioner, der ved særligt arbejde, studium, forskning eller forsøg har bidraget til udvidelse eller forbedring af produktion og metoder inden for dansk erhverv, i særdeleshed i landbruget.
    • personer, der har hjemadresse i Thy, til videreuddannelse på landboskoler, fagskoler, teknika og højere læreanstalter til studierejser i forbindelse hermed, især efter første års studier er afsluttet.
    – Der lægges vægt på, at uddannelsen er påbegyndt.

Ansøgningen skal være fondets formand, Esben Oddershede, Klitmøllervej 88, 7700 Thisted
(mail: esben.oddershede@mail.tele.dk) i hænde senest den 1. november 2018.

Hent ansøgningsskemaet til Niels Smed Søndergaards Thy Fond .doc  HER eller i  pdf HER