Selskaber

Virksomhed i selskabsform

Er drift i selskabsform den rigtige vej for dig? LTerhvervs rådgivere i selskabsformer kan hjælpe dig til at træffe de rigtige beslutninger, så din virksomhedsform bedst matcher dine behov – hvad enten du opretter et selskab eller forbliver i den nuværende form.

Mulighederne er mange, hvis du går med overvejelser om at drive din virksomhed som et selskab. Du kan vælge mellem ApS, A/S eller IVS som selskabsform.

Fordelen ved at drive din virksomhed som et selskab er, at du som ejer kun hæfter for den indskudte kapital og eventuelle kautionsforpligtelser over for selskabet. Ved drift i privat regi hæfter du ubegrænset.

Det er dog ikke alle virksomheder, hvor det er en fordel af at oprette et selskab. Selskab eller personligt eje er en individuel beslutning, der jævnligt bør tages op til revision.

LTerhvervs rådgivere klæder dig på til at træffe den rigtige beslutning. Sammen sørger vi for, at du har taget højde for alle væsentlige parametre, såsom din virksomheds karakter, din personlige situation og dine forventninger til fremtiden.

Rådgivningen omfatter:

 

  • Hjælp til valg af det rigtige selskab
  • Oprettelse og registrering af selskabet
  • Udarbejdelse af kontrakter mellem selskab og ejer
  • Udarbejdelse af budget og regnskab
  • Indberetning af regnskab til Erhvervsstyrelsen
  • Udarbejdelse og indberetning af selvangivelse for selskabet

Kontakt:

Michael Lund

Specialer
Selskaber
Byerhverv
Skat - herunder sager for Landsskatteretten