Medarbejdere KvægXperten

Kontakt KvægXperten

Anette Østergaard

  • Kvægrådgiver
  • Telefon: 96185890
  • Mobil: 21744789
  • E-mail: ajg@kvxp.dk
Specialer
Foderplanlægning
Foderbudget
Foderkontrol
Prognoser
Teknisk budget kvæg
Periodeopgørelser
Månedsopfølgning
KvægNøgle
DMS Superbruger
Indgår i landsdækkende erfa-gruppe vedr. goldkøer

Helle Sievertsen

  • Chefrådgiver Kvæg
  • Telefon: 96185792
  • Mobil: 21847194
  • E-mail: hsi@kvxp.dk
Specialer
Erfagrupper / Staldskole
Team Fagligt Råd
Øko-Team
LandboThy Dyrevelfærdsgruppe
Kursusplanlægning
DMS
Fodrings- og produktionsrådgivning og budgetter
Erstatningssager

 

 

Find os på Facebook