SvineXperten

LandboThy tilbyder svinerådgivning gennem SvineXperten.

Landmændene efterspørger fortsat større ekspertise og mere specialiseret viden inden for rådgivningsfeltet. Derfor har de tre landboforeninger Agri Nord, Landbo Limfjord og LandboThy sammen dannet SvineXperten.

SvineXperten har tre lokale kontorer, der sikrer en lokal forankret rådgivning og en hurtig erfaringsudveksling over et stort geografisk område. Den brede dækning betyder også, at vores specialister altid er mobile, når du har behov for det.

Du kan læse mere om SvineXperten, rådgivningens tilbud og medarbejderne på her