Netværk for kvinder

Søger nye deltagere til netværk for kvinder samlevende med selvstændige

 

 

Har du lyst til at mødes i et netværk med andre kvinder, der lige som dig er samlevende med en selvstændig? Vi søger både udearbejdende, medhjælpende eller medejende kvinder. Netværket er en mulighed for at mødes med ligesindede i et fortroligt forum. Her kan I udveksle erfaring og dele gode ideer.

 

Gruppens deltagere udtaler:

  • Jeg er ikke den eneste der står med de både udfordringer og glæder det giver at være samlevende med en selvstændig.
  • Som ægtefælle (og medarbejder) har jeg brugt gruppen til at få indsigt i, hvordan andre i samme situation får det bedste ud af samarbejdet. Jeg har fået forståelse for, at der er mange måder at samarbejde på som mand/kone og kollega/ikke kollega.
  • Jeg har fået kendskab og indsigt i andre erhverv set fra partneres perspektiv. Vi har hørt om forskellige værktøjer og om, hvordan de bedst muligt bruges både erhvervsmæssigt og privat.

Gruppens deltagere

Gruppen består af kvinder mellem ca. 30-55 år. De er alle samlevende med en selvstændig. Mændenes virksomheder repræsenterer både landbrug og andre erhverv. Nogle af kvinderne er med i deres samlevers virksomhed på den ene eller anden måde, mens andre er udearbejdende.

Møderne:

Vi mødes fire gange om året. Primært i vinterhalvåret

Vi har startet en runde, hvor vi besøger hinandens/samlevernes virksomheder

Udover at se og høre om den virksomhed, vi besøger, er der tid til at udveksle erfaringer og gode ideer.

Den 5. november kl. 19.00 Mælkeproducenterne Anders og Susanne Just i Skyum

Januar – Svinebedrift på Mors

April

 

Pris: 1.600 kr. årligt.

Tilmelding eller spørgsmål kan rettes til Mette Thorhauge, tlf. nr. 51 19 55 03 eller Mth@landbothy.dk