Nyheder

Mink
Dato 4. september 2019

2019 er et svært år for danske minkavlere. Besætningerne kører med driftsunderskud, og mange avlere er afhængige af ekstern finansiering for at kunne fortsætte. Årets sidste auktion venter lige om hjørnet, og derefter er det tid til at kigge ind i 2020 og stille spørgsmålet: Hvordan skal farmen køres videre? Kopenhagen Fur lancerer derfor en […]

Deltid
Dato 4. september 2019

FlexNyt for uge 36 indeholder artikler om følgende: Nu bliver grundvandet kontrolleret for langt flere sprøjtemidler Red bierne – mens tid er Fremtidens satellitbaserede kontrol starter nu Formodet ulveangreb Vigtige regler for hold af heste i Danmark! – en genopfriskning Det vrimler med svampe derude Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere samt for […]

Tilskud
Dato 4. september 2019

Der er afsat 50 mio. kr. til reduktion af ammoniak og energiforbrug i kvægsektoren og reduktion af energi, næringsstoffer og pesticidforbruget i gartnerierhvervet. Ansøgningsperioden er 1. oktober – 3. december 2019 For kvæg drejer det sig om følgende indsatsområder: Der er generelt tale om tilskud til etablering af teknologi til nedbringelse af energiforbruget og udledning […]

Økonomi
Dato 2. september 2019

Dashboard og eOverblik kan give dig et aktuelt digitalt overblik over din økonomi – med dagsaktuelle tal og med månedlig opfølgning. Dashboard er til dig, der vil have et overblik over din virksomhed, som er nemt at forstå, og som opdateres med de nyeste data hver dag. Dashboards giver dig det fulde billede af din […]

Generelt
Dato 26. august 2019

På kurset lærer man at tale og forstå dansk og lidt læsning/skrivning. Kurset starter i september og slutter i december 2019. Undervisningen er GRATIS.

Deltid
Dato 22. august 2019

Ekstraudgaven af FlexNyt for uge 34 indeholder følgende artikel: Tilladt at ammoniakbehandle halm i resten af 2019 i en lang række kommuner Læs artiklen HER

Deltid
Dato 20. august 2019

FlexNyt for uge 34 indeholder artikler om følgende: Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring HUSK salmonella-blodprøver hvis du har ejendom med kvier eller kviehotel Husk at søge om 20-årig fastholdelse til projektarealer Alle ansøgere, som opfylder kravene, får tilskud til minivådområder Husk at vildt- og bivenlige tiltag ikke behøver at blive slået […]

Politik
Dato 20. august 2019

Bestyrelser arbejder i dag mere professionelt end tidligere. Det stiller krav til medlemmerne om specialiseret viden inden for en lang række områder. Uddannelsen henvender sig til landmænd og landbrugsrådgivere, der ønsker at deltage i bestyrelser og advisory boards i landbruget. Uddannelsen henvender sig ligeledes også til de, som ønsker at etablerer deres egen bestyrelse. Med […]

Dato 16. august 2019

Har du og nogle af dine naboer arealer det er oplagt at bytte for at spare kørsel på vejene, og måske kunne lægge marker sammen, har du nu mulighed for støtte til dette.

Ældre nyheder