Nyheder

Økonomi
Dato 3. april 2020

Virksomheder, med maksimalt 10 fuldtidsansatte og som forventer en omsætningsnedgang på minimum 30% som følge af covid-19, kan nu ansøge om kompensation for 75% af omsætningstabet, maksimalt 23.000 kr. pr. måned for perioden 9. marts – 8. juni 2020. Den digitale ansøgning er nu åben på www.virksomhedsguiden.dk Såfremt du har spørgsmål eller behov for hjælp […]

Deltid
Dato 1. april 2020

FlexNyt for uge 14 indeholder artikler om følgende: Coronavirus smitter ikke gennem maden Sådan beskytter du bedst bedriften mod Coronavirus Kompensationsordninger mv. til danske virksomheder som følge af COVID-19 Testamenter – særlige forhold i forbindelse med COVID-19 Økodag og Fårets dag er aflyst i år Landmand og rådgivere: Hold din forretning og netværk kørende – […]

LandboThy
Dato 23. marts 2020

Rentemarkedet agere pt. anderledes end vi lærte i teorien. Aktiemarkedet falder, samtidig med at renterne stiger. Agromarkets anbefaler stadig af blive i korte lån, Cibor. Hvilket indikere at renten skal falder igen når Covid 19 krisen er overstået. Derfor kunne man overveje at konvertere sin 0,5 eller 1 % obligations lån til et 2 % […]

LandboThy
Dato 20. marts 2020

LandboThy ønsker at udnytte de digitale muligheder fuldt ud, hvilket betyder øget brug af Summax i vores regnskabsproduktion og Dashboard og eOverblik i vores rådgivning. Det indretter vi nu vores almindelige forretningsbetingelser efter med denne tilføjelse. Vi ønsker at bruge digitaliseringen alle de steder, hvor det giver mening og med ændringen smidiggør vi det digitale […]

Økonomi
Dato 20. marts 2020

Tirsdag en 17. marts 2020 vedtog Folketinget et nyt hastforslag om udvidet adgang til refusion af sygedagpenge for arbejdsgivere samt sygedagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende på grund af COVID-19. Særloven er gældende med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021. Arbejdsgivere og arbejdsgiverperioden Reglerne om arbejdsgiverperioden, hvor ikke forsikrede […]

Deltid
Dato 19. marts 2020

FlexNyt for uge 12 indeholder artikler om følgende: Tjek om der ligger nye henvendelser i Tast selv-service, hvis du har søgt tilskud til privat skovrejsning i 2019 Coronavirus Invitation: Hør mere om multifunktionel jordfordeling Øremærkning af kvæg, svin, får og geder Støtteordning til miljøvenlige svinestalde udskydes Læs alle artiklerne i denne udgave af FlexNyt HER

Økonomi
Dato 17. marts 2020

Der skal ikke betales beskat i april og maj Dette sker igennem en lovændring, der gerne skal vedtages i dag d. 17. marts 2020. Det vil være raten for april med betalingsfrist den 20. april, der bliver udskudt til den 20. juni og raten med betalingsfrist den 20. maj, der bliver udskudt til den 20. […]

Økonomi
Dato 13. marts 2020

Betaling af skatter og moms udskydes Ny hastelovgivning indeholder tre initiativer, der skal hjælpevirksomheder i Danmark i forhold til de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af Corona-virus har og vil kunne få. Regeringen vil give en hjælpende hånd til dansk erhvervsliv ved 3 konkrete initiativer: Lempeligere betalingsfrister for A-skat og AM-bi-drag Udskydelse af momsafregning for […]

LandboThy
Dato 12. marts 2020

På baggrund af den seneste udvikling mht. Corona-virus (Covid-19) i Danmark og Europa i øvrigt – og på baggrund af Statsministeriets og Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger – er vi i LandboThy også nødt til at tage aktion. Såfremt nye tiltag iværksættes, bliver det opdateret på hjemmesiden,  via nyhedsmail og på Facebook.  Kontakt, møder m.m  Alle møder […]

LandboThy
Dato 6. marts 2020

Igen i år bliver der mulighed for, at man som lodsejer i Thisted kommune kan få udleveret frø til såning af blomsterstriber langs veje, markveje, skel mv. Som noget nyt, vil der i år også være mulighed for at få frø til faunastriber, dvs. flerårige vildt- og insektblandinger. Denne blanding er økologisk. Der er igen […]

Ældre nyheder