Nyheder

Planter
Dato 19. oktober 2018

Så er det tid for indberetning og markplanlægning. Når der laves en mark- og gødningsplan, får du overblik over hvilke gødninger og mængder der skal bruges til foråret. Ligeledes laves en indkøbsliste over hvor meget såsæd af hvilke sorter der skal bruges til foråret. Med indkøbslisten i hånden, er du klar til at handle mens […]

Deltid
Dato 17. oktober 2018

FlexNyt for uge 42 indeholder artikler om følgende: Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden Der kan gives tilsagn til økologisk arealtilskud til alle ansøgere i 2018 Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere – oktober 2018 Gåsebillelarver i græs Husk at du skal have lys på hesten i lygtetændingstiden Husk skraldespanden […]

Økonomi
Dato 12. oktober 2018

af økonomikonsulent Svend Sunesen Der er mange gode grunde til at få lavet et foreløbigt regnskab inden årets udgang. Vil man for eksempel indskyde på pension efter 30 % reglen, hvor der kan indskydes op til 30 % af virksomhedens overskud på livrente, er det vigtigt at kende overskuddets størrelse nogenlunde nøjagtigt. Der kan også være […]

Økonomi
Dato 12. oktober 2018

af Økonomikonsulent Michael Lund Folketinget har vedtaget en række regler, der forbedrer det skattemæssige incitament til pensionsindbetalinger. Derudover er der foretaget væsentlige ændringer vedrørende alders pensioner. Ekstra fradrag for indbetalinger på pensioner Der gives fra 2018 et ekstra ligningsmæssigt fradrag for pensionsindbetalinger indtil 70.000 kr. (livrente og ratepensioner), uanset om det er private ordninger eller arbejdsgiveradministrerede […]

Planter
Dato 12. oktober 2018

Det er nu muligt at indberetning Sprøjtejournal (SJI) og Gødnings og Husdyr Indberetning (GHI) for planlægnings året 2017/2018. Kontakt din planteavlsrådgiver på 96185700 og træf aftale om et planlægnings-besøg snarest.

Planter
Dato 5. oktober 2018

Har du mere husdyrgødning end du selv kan bruge? På planteavlskontoret hjælper vi med udregning af det nødvendige udspredningsareal, og om nødvendigt også med at finde aftagere af husdyrgødning. Det er et stort og kompliceret puslespil at få fordelt husdyrgødning både i forhold til regler og i forhold til parternes ønsker. Så jo før vi […]

LandboThy
Dato 4. oktober 2018

Telefonen og kontoret er lukket fra kl. 12.00 fredag d. 5 oktober grundet internt arrangement

Deltid
Dato 2. oktober 2018

FlexNyt for uge 40 indeholder artikler om følgende: Må du modtage en avis som en del af lønnen, uden det medfører beskatning? Kontrolstatistik for økologi – kontrol-årene 2014-2017 Sidste slæt bør tages midt i oktober Stop for fyring med petrokoks Ahornforgiftning hos heste Vinterklargøring af græsmarker Landbrugsstyrelsen: Indkaldelse af gødningsregnskaber 2017/18 udskydes til 10. oktober […]

Planter
Dato 28. september 2018

Kender du dit fosforloft? Der er pr 1. august 2018 indført skærpede fosforlofter i visse områder. Det er typisk de områder der afvander til søer. Fosforloftet har betydning for hvor meget fosfor der må tilføres i husdyr- og handelsgødning. Med andre ord, det har betydning for hvor meget udspredningsareal du skal have til din husdyrgødning. […]

LandboThy
Dato 25. september 2018

Første udgave af 2018 Nyt fra LandboThy er nu online, læs det HER God fornøjelse     Læs også tidligere udgaver HER

Ældre nyheder