Nyheder

Generelt
Dato 18. juli 2017

Bekendtgørelsen for flyvning udenfor bymæssigt område er trådt i kraft. Her kan du se, hvad en dronefører særligt skal være opmærksom på i forbindelse med ændringerne.  Bekendtgørelsen fastsætter regler om flyvning med droner uden for bymæssigt område – herunder krav om registrering, dronetegn og ansvarsforsikring Registrering Trafik- og Byggestyrelsen tildeler droneejeren et personligt registreringsnummer, som […]

Deltid
Dato 17. juli 2017

FlexNyt for uge 28 indeholder artikler om følgende: Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker Læs den nye vejledning om slagtepræmie Sid godt i førerhuset på traktoren Forebyg skadedyr og nedbrud i det tekniske i kornlageret Vær opmærksom på indvoldsorm Sidste frist for tilmelding til Register for Gødningsregnskab er 31. juli Guide til at vurdere om […]

Deltid
Dato 17. juli 2017

FlexNyt for uge 26 indeholder artikler om følgende: Ny pjece stiller skarpt på fakta om kvælstof Pas på salmonellasmitte af kvæg på græs Foderproduktion – passer produktionen Mulighed for dispensation til at flytte kødkvæg fra det højprævalente til det lavprævalente salmonella-område SJI lukker for indberetning 30. juni Sådan registrerer du dit føl Bedækningsskema til indberetning […]

Økonomi
Dato 7. juli 2017

Folkepension, opsat pension mv. lovændring pr. 1.7.2017 L 147 om ændring af lov om social pension og lov om førtidspension er vedtaget og træder i kraft pr. 1.7.2017. Dette indebærer bl.a.: Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension i rimelig tid, inden pågældende når folkepensionsalderen. Man skal altså nu […]

Planter
Dato 7. juli 2017

I den nye bekendtgørelse fremgår det bl.a.: Professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler har pligt til at føre sprøjtejournal. Det betyder bl.a., at jordbrugere, gartnerier, planteskoler, frugtplantager, anlægsgartnere, kommuner, viceværter m.fl., skal føre journal over forbruget af pesticider. Registrering af forbrug af gasningsmidler og plantebeskyttelsesmidler på golfbaner er dog omfattet af andre bekendtgørelser. Som konsekvens af ovenstående […]

LandboThy
Dato 5. juli 2017

SEGES har netop offentliggjort rapporter om konsekvenserne af kvælstofreguleringen i Limfjordsoplandet. Klik på linksene herunder, for at læse rapporterne: Hjarbæk Fjord Limfjorden Skive Fjord og Lovns Bredning Læs om samarbejdet mellem landboforeningerne og familielandbrugene her

LandboThy
Dato 28. juni 2017

Det blæste frisk da mere end 300 morsingboer, thyboer og thyholmere mandag aften d. 26. juni mødte op til LandboThys traditionsrige sommermøde, som blev afholdt hos Wieteke og Søren Tølbøll på ”Kovstrup” i Sønderhå. Vejret gjorde at LandboThys formand, Leif Gravesen i år kunne byde velkommen, i laden på Kovstrup. Her  var forsamlingen trukket i […]

LandboThy
Dato 27. juni 2017

Nogle steder omkring Limfjorden skal store dele af landbrugsarealet tages ud af drift, hvis målene i Vandområdeplanerne skal nås. Det viser ny SEGES-rapport. Alle landboforeninger og familielandbrug omkring Limfjorden er nu gået sammen for at få realisme ind i planerne. Der har været skrevet meget i dagspressen om, at hvis miljømålene i vandområdeplanerne skal nås, […]

Deltid
Dato 13. juni 2017

FlexNyt for uge 24 indeholder artikler om følgende: Aflug flyvehavre og undgå spredning Ryd op i kemirummet Kort over arealer til minivådområder er klar Regler for slåning af støtteberettigede arealer med græs, brak og randzoner Svejsearbejde kræver omtanke Unge landmænd søger støtte til at slå rødder som selvstændige Læs alle artiklerne i denne udgave af […]

Økonomi
Dato 2. juni 2017

Tabet på aktier fra selskaber, der er gået konkurs, kan først fås, når konkursboet er afsluttet. Der kan derfor gå adskillige år, inden det sker. Konkursboer som Fjordbank Mors, Amagerbanken og OW Bunkers er således ikke afsluttet endnu. Ønsker man tabet fremrykket til nu, kan det ske ved, at man sælger de pågældende aktier.  Sælges […]

Ældre nyheder