Nyheder

L&F
Dato 20. januar 2018

Miljø- og fødevareministeren har på mandag inviteret til borgermøde om ulven. Mødet holdes mandag den 22.januar 2018 kl. 15.30-16.30 i “Medietanken” ved TV MidtVest, Søvej 2, 7500 Holstebro. Læs mere HER Dette sker på baggrund af den store bekymring, ulvens tilstedeværelse i Vest- og Nordjylland vækker hos både landmænd og andre lokale. Landbrug & Fødevarer […]

Miljø
Dato 12. januar 2018

Af Miljørådgiver Jørgen Røhrmann & Økonomikonsulent Michael Lund I forbindelse med gennemførelsen af vandplanerne er kommunerne nu i gang med at ændre på en del vandløb, hvilket ofte medfører erstatning for arealinddragelse og eventuelle ulemper. Da vandløbsloven angiver, at kommunen kan ekspropriere til formålet, kan erstatninger i visse tilfælde være skattefri – men kun hvis […]

Deltid
Dato 9. januar 2018

FlexNyt for uge 2 indeholder artikler om følgende: Inspirér dine kunder til nye måder at udnytte grønsagerne på Afværge af kronvildt på landbrugsarealer Se den nye bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion for 2018 Tjek om dine dyr til slagtepræmie er rigtigt indberettet (kvier, tyre og stude) Nye regler for at undgå KO-sanktion ved mindre betydelige fejl […]

Natur
Dato 21. december 2017

Det er altid en god idé at kende de muligheder og begrænsninger, der kan ligge vedrørende anvendelse at bedriftens arealer. I mange tilfælde er der begrænsninger vedrørende dyrkningen af arealerne, hvis de i en årrække ikke har været jævnligt omlagt. Her kan en indtruffen naturtilstand være beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 I særligt udpegede områder, hvilket […]

Landbrug
Dato 21. december 2017

Landmænd i hele Limfjords området hjalp sidste år med at indsamle sten til et nyt stenrev i Limfjorden. Revet er nu blevet etableret og forskere er i gang med at undersøge om det har en positiv virkning på mængden af kvælstof i fjorden. Det er dejligt at se et virksomt resultat af de indsatser, som […]

BK Nord A/S
Dato 20. december 2017

Etablering eller ombygning af produktionsbygninger, er som oftest en stor investering, som man skal arbejde i og afdrage på de næste 10-20 år. Derfor er det selvfølgelig af afgørende betydning at produktionsøkonomien, reglerne til dyrevelfærd er i orden samt at logistik- og arbejdsforhold er optimale. Når dette er på plads, skal der tænkes miljøtilladelser, byggetilladelser […]

Økonomi
Dato 20. december 2017

Pensionsbeskatningsloven er netop vedtaget, så den ændres fra 5 til 3 år. Hvis du vil sikre, at dine børn kan gå tidligt på pension, så er det med at oprette en pensionsordning til dem inden nytår. Som reglerne er i dag, kan du, alt efter hvornår du har startet din pensionsordning, hæve dine pensioner enten […]

Deltid
Dato 20. december 2017

FlexNyt for uge 51 indeholder artikler om følgende: Giv din idé til et sundere Danmark Udbrud af fugleinfluenza i Holland Nu kan landmandens konsulent rette kontaktoplysninger i Tast selv-service Kvægkongres 2018 Beskæringsdag i kernefrugt Læs alle artiklerne i denne udgave af FlexNyt HER

Deltid
Dato 12. december 2017

FlexNyt for uge 50 indeholder artikler om følgende: Sådan bliver udbetalingen af grundbetaling og grøn støtte i år Arbejdssikkerhed: Pas på med minilæsseren Pas på når du arbejder i højden Stop for salg i Danmark af dyr i salmonellaniveau 2 Tjek dit kemikalierum! Får du et skattesmæk 1. januar 2018? Workshop om kronvildt på landbrugsarealer […]

LandboThy
Dato 28. november 2017

”Smagens Landskab” er en bog, der handler om producenter og spisesteder i Thy og på Mors – og om ildsjæle, idealister og hjerteblod Midt i november fik Thy og Mors en ny lækker bog, der fortæller om alle de mange lokale råvarer og produkter, som området flyder over med. Bogen, ”Smagens Landskab”, indeholder en lang […]

Ældre nyheder