Ansøgningsrunde om tilskud til pleje af græs- og naturarealer er nu åben

Dato 13. august 2019

Pleje af græs- og naturarealer

Det er nu, der skal søges om tilskud til pleje af græs- og naturarealer! Har du nogle værdifulde græs- og naturarealer, som plejes med afgræsning eller slæt, kan du nu søge tilskud til pleje. Tilskudssatsen afhænger af, hvilken forpligtelse du vælger på arealet, og om du samtidigt søger grundbetaling.

Alle tilsagn gælder i en 5-årig periode. Hovedbetingelsen i ordningen er, at arealerne hvert år plejes med enten afgræsning eller slæt. Derud over må du hverken sprøjte, gødske eller omlægge arealet. Ved pleje med afgræsning skal antallet af husdyr afpasses, så plantedækket opretholdes. Du må ikke tilskudsfodre på arealet, dog er det tilladt i kalveskjul til kalve under 6 mdr.

Hvilke arealer kan der søges til?

Som udgangspunkt skal de enkelte marker, være mindst 0,3 ha, og ansøgningen skal samlet set omfatte mindst 2,0 ha. Undtagelsen er, hvis du har nogle eksisterende miljøtilsagn, som udløber 31. august 2019, der kan fornyes. Mindst ét af følgende krav skal være opfyldt, for at du kan søge om tilsagn til arealet:

  • Mindst 50 % af marken er beliggende indenfor et særligt udpeget Natura 2000-område.
  • Marken har en HNV-værdi på 5 eller derover.
  • Mindst 90 % af marken er en gentegning af et miljøtilsagn om afgræsning.
  • Mindst 50 % af marken er beliggende indenfor et vådområde eller lavbundsprojekt under Landdistriktsprogrammet.

Hvis du er i tvivl, om Pleje af græs- og natur-ordningen er en mulighed for dig, er du meget velkommen til at kontakte os på planteavlskontoret, så vi kan hjælpe dig. Sidste frist for ansøgning er den 30. september.

Gitte Kragh Larsen
Planterådgiver