COVID-19 – ny særlov om sygedagpenge

Dato 20. marts 2020

Tirsdag en 17. marts 2020 vedtog Folketinget et nyt hastforslag om udvidet adgang til refusion af sygedagpenge for arbejdsgivere samt sygedagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende på grund af COVID-19. Særloven er gældende med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021.

Arbejdsgivere og arbejdsgiverperioden
Reglerne om arbejdsgiverperioden, hvor ikke forsikrede arbejdsgiver skal betale løn eller sygedagpenge i 30 dage suspenderes, der ydes således refusion til arbejdsgiveren fra medarbejderens første fraværsdag, hvis fraværet skyldes COVID-19


Selvstændigt erhvervsdrivende og egenperioden
Egenperioden, der for ikke forsikrede selvstændigt erhvervsdrivende er 14 dage suspenderes i den nye særlov, så selvstændige med fravær, der skyldes COVID-19, kan modtage sygedagpenge fra første dag.

Hvem er omfattet

  • Personer, som konstateres smittet med COVID-19
  • Personer som ikke kan varetager arbejdet på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af COVID-19, dette omfatter også personer, der antages at have haft kontakt til en anden smittet med COVID-19, og som sundhedsmyndighederne derefter som en sundhedsfaglig foranstaltning anbefaler at blive hjemme, så de ikke smitter andre.
  • Personer, som formodes at være smittet med COVID-19, men som på grund af manglende mulighed for testning ikke har fået det konstateret (den sygemeldte må på tro og love så erklære, at der er en realistisk formodning om at sygdommen skyldes COVID-19

 

Lovforslaget kan læses her: HER

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om dine konkrete forhold, og har du brug for hjælp til indberetning og anmodning om refusion, så kontakt din sædvanlige lønassistent.