Dansk landbrug – noget af det bedste i verden!

Dato 7. november 2018

LandboThys formand Leif Gravesen var i dag på podiet i debatten på årets delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer. Han startede med at referere til formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrilds opfordring til danskerne om at besøge de danske landbrugsbedrifter. Ifølge Leif Gravesen er det netop her og især lokalt, der skal tages fat for at øge kendskabet til og det positive fokus på erhvervet. Der skal mere Åbent Landbrug, gårdbesøg, dyrskuer mv. til som alle har godt fat i børnefamilier og de mindre årgange i skolerne.

“Vi skal have fat i de unge mennesker i konfirmationsalderen og på vej ind i uddannelsessystemet. Jeg vil gerne opfordre til, at vi styrker indsatsen på de segmenter bl..a. ved at tilbyde uddannelsesinstitutionerne  at “låne en landmand”, der kan give faglig information og motivere de unge ind i erhvervet” var budskabet fra formanden. Både Lone Andersen og Lars Hvidtfeldt fra Primærbestyrelsen kvitterede for forslaget og opfordrede til endnu flere af den slags samt til lokale tiltag for at tale erhvervet op.

Formand Martin Merrild åbnede årets delegeretmøde med en flot beretning, hvori han opfordrede regeringen til at investere i dansk landbrug til gavn for hele Danmark. Han understregede desuden behovet for rammevilkår, der gør det muligt for danske landmænd at konkurrere med udlandet. “Iveren efter at være de bedste må ikke betyde, at det ikke kan betale sig at producere fødevarer i Danmark!”, konstaterede han.

Derudover rettede han en tak til regeringen for landbrugspakken, der uden tvivl har været en hjælp, men fastholdte at der stadig er mange benspænd forude, når man driver landbrug i Danmark. Formanden påpegede blandt andet en husdyrlov, der med ekstreme ammoniakkrav forhindrer investeringer i nye stalde, en gødskningslov med et stort datotyranni, der forhindrer godt landmandsskab, og mål i vandplaner, der vil have dybt ødelæggende konsekvenser for landbruget. Formandens beretning og den efterfølgende debat underbyggede i den grad også behovet for at der arbejdes på hurtigere udbetaling af tilskud efter miljøteknologiordningen.

Formanden roste flere gange i sin beretning Danmarks flittige og engagerede landmænd, der hele tiden fornyr sig og producerer fødevarer, der er noget af det bedste i verden.

Herefter var det statsminister Lars Løkke Rasmussen, der igen i år udtrykte stoltheden  over dansk landbrug, der sætter Danmark på verdenskortet, skaber tusindvis af arbejdspladser, bidrager med milliardvis af eksportkroner og bidrager til at skabe et grønnere Danmark.

Miljø & Fødevareminister Jakob Ellemann—Jensen rundede talerne af med at udtrykke respekt og stolthed over at være minister for Danmarks vigtigste og hårdeste erhverv. Han forsikrede også forsamlingen om, at regeringen stadig kan gøre mere for bedre vilkår for erhvervet, som dog har været højt prioriteret siden 2015.

Ministeren afsluttede med at konstatere:

“Dansk landbrug SKAL udvikles og ikke afvikles, hvorfor der er brug for flere unge landmænd. Vi vil gøre vores for at hjælpe jer på vej. Vi er uenige om noget, men enige om det meste. Vi skal tale landbruget op. I leverer noget af det bedste i verden!”