Det effektive grundlag

Dato 10. april 2019

Dansk landbrug lider under den øgede mængde nedbør vi de sidste år har oplevet og som kun ser ud til at fortsætte fremover. Det koster udbytte, hvis afgrødernes rødder står i vand, fordi drænene ikke fungerer, som de skal.  

I takt med den øgede nedbørsmængde stiger belastningen på drænsystemerne også. Landbrugsavisen har tidligere skrevet at et drænsystem der ikke virker optimalt kan koste 2.000 kt. pr. hektar. Det er derfor alfa omega at der er styr på drænsystemerne og at de er vedligeholdte.

En tidsbesparende løsning, når du vil finde dræn eller vedligeholde dine dræn og et nødvendigt redskab på en moderne bedrift.

Nu tilbyder LandboThy digitalisering af gamle papirbaserede drænkort, således at disse kommer til at fremgå af det moderne kortværktøj appen FarmTracking. LandboThy har allerede digitaliseret en del drænkort i både Thy og resten af Danmark

En af dem der har fået digitaliseret sine drænkort er Søren Nielsen, fra I/S Bakgården ”Med mine digitale drænkort i FarmTracking har jeg nu mulighed for nemmere og hurtigere at finde de gamle dræn og kan også selv registrere nye dræn. Det er meget tidsbesparende og giver et betydelig bedre overblik for mig”

Fra analog til digital

I forbindelse med at LandboThy digitaliserer dine drænkort vil de fremgå af appen FarmTracking. FarmTracking er udviklet af SEGES og primært til at holde overblik og registrere opgaver i marken, mens man befinder sig i marken, bla. føring af sprøjtejournal, registrering af maskinhandlinger og markering af fx sten og flyvehavre på kort, men kan altså også bruges i forbindelse med fremsøgning af eksisterende dræn og registrering af nye. Hermed er alle data samlet i en app, og du behøver kun at se og registrere et sted.

Konsulent i IT ved SEGES, Peter Bach Nikolajsen ser det som et stort aktiv for landmændene, at få digitaliseret de analoge drænkort. Digitaliseringen af papirkortene giver overblik i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og udvidelse af ejendommens afvandingssystem, og kan have stor betydning for ejendoms drift.

Nå du har fået digitaliseret dine drænkort har du varigt sikret dine drænkort, og beskyttet mod tab i f.eks. ved brand eller fugt. Og har man først fået sine drænsystem på digital form, så er det nemt at lave opdateringer f.eks. ved renovering eller udvidelse.

Dine eksisterende papirdrænkort kan nemt blive digitaliseret hos LandboThy.

Kontakt Morten Linnemann Madsen på direkte nr. 9618 5780 eller skriv en mail på mlm@landbothy.dk, og hør nærmere.