Kend din natur

Dato 21. december 2017

Det er altid en god idé at kende de muligheder og begrænsninger, der kan ligge vedrørende anvendelse at bedriftens arealer.

I mange tilfælde er der begrænsninger vedrørende dyrkningen af arealerne, hvis de i en årrække ikke har været jævnligt omlagt. Her kan en indtruffen naturtilstand være beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3

I særligt udpegede områder, hvilket bl.a. omfatter visse udpegninger indenfor Natura-2000, kan der være særlige støtteordninger til opretholdelse af visse naturtilstande. Her kan der således opnås økonomiske fordele ved at kende og udnytte forekomsten af natur på ejendommen.

I et forsøg på at gøre det overskueligt at afklare, hvor man har natur på sine arealer, har staten lavet en hjemmeside, hvor man på et kort kan se sammenfald mellem, hvad kommunerne har registreret som natur og ens indtegnede arealer i markdriften.

Man finder kortet på www.dinnatur.dk   Der er en nærmere brugsanvisning tilknyttet

Ved at logge sig ind på systemet med nem-id og angive sin mailadresse samt indtegne bedriftens arealer, kan man blive adviseret, når der sker ændringer i registreringen.

Det skal bemærkes, at særlig habitat-natur, der udpeges af Staten indenfor Natura-2000, endnu ikke er angivet på kortet, hvilket må anses som en stor mangel. Det forventes, at disse naturtyper medtages på et senere tidspunkt.

 

Læs mere HER