Er det tid til en foreløbig indkomstopgørelse

Dato 11. oktober 2019

I 2019 har der været flere landmænd med større indkomst grundet de gode afregningspriser der har været og er på bl.a. svin. Derfor kan det være en god ide, at få lavet et overblik over hvor stor indtjeningen bliver i 2019, da en række dispositioner skal være foretaget inden statustidspunktet, for at have skattemæssig virkning for igangværende indkomstår.

30% ordning: Der kan indsættes op til 30% af årets overskud før renter på en livrente. Fordelen er, at denne pensionsopsparing, kaldet 30%-ordning, tager højde for de særlige forhold for selvstændige, hvor overskuddet kan variere fra år til år. Du kan ganske enkelt spare op, når du har mulighed for det. De færreste kender overskuddets præcise størrelse, når man nærmer sig årets udgang. Indbetalingen på 30%-ordningen fastlægges derfor ud fra et skøn over det forventede overskud. Bedste bud på dette er en foreløbig indkomstopgørelse ud fra aktuel bogføring. Ved siden af 30% ordning kan indsættes op til 55.900 kr. på en ratepension i 2019. Ud over den almindelige fradrag for pensionsordninger får man et ekstra ligningsmæssig fradrag, som for personer der har maksimalt 15 år til folkepension udgør 22% og for dem over 8% af de første 71.500 kr. i pensionsindbetalinger.

Restskat 

Såfremt der er restskat, skal man betale en dag til dag rente efter 1. januar. Dag til dag renten er ikke fradragsberettiget og vil nære i niveauet 2% p.a. Hvis man har indestående på fx kassekredit, hvor renten er 0 eller negativ, kan det derfor være fordelagtigt at få betalt sin skat for 2019 omkring nytår. Vær dog opmærksom på, at der kan være forhold der gør, at betalingen skal trækkes til starten af januar 2020.

Investeringer

  • Køb af maskiner skal være foretaget inden status og maskinen skal være leveret og færdiggjort til en igangværende virksomhed.
  • private køb, herunder køb af bil kan have uheldig virkning med hensyn til indkomstdisponeringen.

 

Ovenstående er blot et lille uddrag af de forhold som kan have indflydelse. Derfor tilrådes det at få en snak med sin økonomikonsulent omkring indtjening allerede nu, så man kan få disponeret rettidig.