Etablering af blomsterstriber

Dato 5. april 2019

Lodsejere i Thisted Kommune, der ønsker blomsterstriber langs veje, markveje mv., har mulighed for at gøre brug af en ordning, hvor frøene er sponsoreret af Thisted Kommune.

Har man ikke selv udstyr til at så frøene, kan dette forestås af en lokal entreprenør. Prisen er 700 kr. + moms for 800 m i 1,5 m bredde. Striben, der ønskes tilsået, skal i givet fald bearbejdes, inden entreprenøren sår frøene ud (pløjes, harves).

Såfremt dette har interesse, bedes du kontakte Henny Bjerregaard, sekretær i Planter & Miljø, på 96185724 eller hb@landbothy.dk med angivelse af, hvor mange meter der ønskes tilsået.

Fristen for tilmelding er d. 23. april. Idet mængden af frø er begrænset, anvendes der ”først-til-mølle” princip.

 

af næstformand & fagansvarlig Planter & Miljø Søren Tølbøll