Før høst besøg 2020

Dato 26. juni 2020

Så er vi der, hvor vi har gjort hvad vi kunne for at få en god afgrøde frem til høst. Når afgrøderne er høstet, lagret, fodret op eller solgt, kan det økonomiske udkomme gøres op. Det er altid spændende at se om det økonomiske udbytte står mål med indsatsen.

Inden vi når så langt, er det også vigtigt at gøre status over den faglige indsats i marken. Dette kan bl.a omfatte :

 • planteetablering?
 • ukrudtsbekæmpelse?
 • timing af svampesprøjtninger?
 • virkning af gødning?

Observationer samles i en rapport, så erfaringerne sikres for de efterfølgende år.

Billedet er fra tidligere år med kraftige angreb af septoria. 

Afgrøde- og sortsvalg

Samtidig med at markerne evalueres, er det muligt at tilpasse afgrødevalg og sortsvalg til den kommende sæson. Markplanen skal selvsagt udarbejdes, inden hovedparten af arealet tilsås, hvis planen skal have rådgivningsværdi. Det er endvidere erfaringen, at når markplanen er udarbejdet før høst, øges det faglige udbytte i forbindelse med vinterens gødningsplanlægning.

På baggrund af observationer i marken ved førhøst besøg og viden i øvrigt, vurderes om der skal laves nye strategier for:

 • bekæmpelse/forebyggelse af problemukrudt
 • bekæmpelse/forebyggelse af sædskiftesygdomme
 • afhjælpning af mangelsygdomme
 • gødningsudnyttelse og gylleanvendelse
 • halmhåndtering
 • høst, udbytteregistrering og lagring
 • efterafgrøder og optimering af gødningsplanen
 • vinterklargøring af græsmarker.

Billedet viser vinterhvede befængt med Væselhale, som er en af de nyere problemukrudtsarter

Ændringer på bedriften

Større strategiske overvejelser kan der også være tid til og mulighed for at komme omkring. Det kan f.eks. være overvejelser om køb eller leje af jord, udvidelse eller ændring af maskinparken, overgang til pløjefri dyrkning, samarbejde om maskinpark, grovfoderproduktion eller økologisk produktion, specialafgrøder på kontrakt eller tanker om generationsskifte.

Uanset omfanget af overvejelser, er før-høst besøget et godt tidspunkt til at kigge både lidt bagud og langt frem. Iværksæt f.eks. enkle tiltag omkring udbytteregistrering og bliv klogere på driften allerede ved kommende høst.

Der udarbejdes en skriftlig rapport suppleret med billeddokumentation.

Kontakt din planteavlskonsulent for at høre mere om muligheder i et før-høst besøg.