Folkepension, opsat pension mv. lovændring pr. 1.7.2017

Dato 7. juli 2017

Folkepension, opsat pension mv. lovændring pr. 1.7.2017

L 147 om ændring af lov om social pension og lov om førtidspension er vedtaget og træder i kraft pr. 1.7.2017. Dette indebærer bl.a.:

  • Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension i rimelig tid, inden pågældende når folkepensionsalderen.

Man skal altså nu selv søge information om hvornår man har ret til folkepension og efterfølgende ansøge herom i tide.

  • Som noget nyt kan der nu udbetales folkepension med tilbagevirkende kraft, såfremt ansøgningen er modtaget hos UDK senest den 10. i den femte måned efter opnåelse af folkepensionsalder.
  • Opsat pension med tilbagevirkende kraft er nu også en mulighed, dvs. at man kan vente med at søge pension ind til tidspunktet for overgang til folkepension. Det er et krav, at betingelserne for opsat pension er opfyldt, bl.a. kravet om mindst 750 timers indtægtsgivende arbejde inden for et kalenderår.

Ovenstående gælder for borgere der når folkepensionsalderen efter august 2017.

De personer der er født efter 1953 er omfattet af tilbagetrækningsreformen. Dvs. at folkepensionsalderen løbende hæves/ændres afhængig af fødselsdato- år.

Ifht. ovenstående lovændringer er det fremadrettet vigtigt at kende sin egen folkepensionsalder som pt. ser sådan ud:

Fødselsdato Folkepensionsalder
1.1.1954 til 30. 6. 1954 65 ½   år
1.7.1954 til 31.12.1954 66       år
1.1.1955 til 30. 6. 1955 66 ½   år
1.7.1955 til 31.12.1962 67       år
1.1.1963 eller senere 68       år
Pensionsalderen vurderes hvert 5. år, næste gang i 2020