Lageroptælling til brug for skatteregnskabet

Dato 11. januar 2019

I de virksomhederne, som har et varelager, er der ofte heftig aktivitet i dagene op til nytår. Lageret skal nemlig optælles til brug for skatteregnskabet.

Af skatteministeriets mindstekravsbekendtgørelse fremgår nemlig følgende:

”Ved regnskabsårets udløb skal der foretages en fysisk optælling af varelageret, hvis størrelse skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste, hvori de enkelte varer er anført og identificeret i nødvendigt omfang. Såfremt lagerbeholdningen til enhver tid kan opgøres på grundlag af et betryggende ført lagerregnskab eller lignende, kan den fysiske optælling ske på andre tidspunkter end ved regnskabsårets udløb.”

Et forkert optalt varelager har en direkte effekt på virksomhedens resultat. Hvis varelageret er for højt, vil årets resultat også være for højt og omvendt, hvis varelageret er for lavt.

Derfor er det vigtigt, at virksomheden udstikker klare retningslinjer for, hvordan optællingen i praksis skal foretages, så fejl minimeres mest muligt. Typisk er det et spørgsmål om at være så lavpraktisk som muligt, så alle forstår hvordan det skal foregå. ”Start på øverste hylde i venstre hjørne”.

Af: Økonomikonsulent, Michael Lund