LandboThys formand og Limfjordsrådet kæmper for landbruget

Dato 7. september 2017

LandboThys formand Leif Gravesen har i dag sammen med Claus Clausen, formand for Landboforeningen Limfjorden, Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord og Jakob Gade, bestyrelsesmedlem i Landboforeningen MidtJylland gået forrest i kampen for landbruget ved Limfjorden. 

På vegne af alle landboforeninger og familielandbrug omkring Limfjorden, har de deltaget i et møde med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen til en snak om de kommende vandområdeplaner.

Gruppen har påpeget de store konsekvenser de nuværende kvælstofmål i vandplanerne vil medføre med store konsekvenser for de mange omkringliggende landbrugsbedrifter til følge.

I følge formand Leif Gravesen var det en meget lydhær minister, der i dag stillede op og forsikrede om, at målsætningerne endnu ikke er fastlåste, og at der fra ministerens side er igangsat initiativer, der skal vurdere indsatsen på ny.

“Vores budskab til ministeren var bl.a., at det er afgørende, at målsætningen for Limfjorde er rigtig og ikke udtænkt via tvivlsomme modelberegninger. Desuden er det vigtigt, at vi får nogle intelligente virkemidler, som passer til det landbrug, vi driver, så vi ikke går ned i produktionsomfang “, siger Leif Gravesen.

Han opfordrer i øvrigt så mange som muligt til at møde op for yderligere uddybning af ministerens holdning, når LandboThy sammen med Agri Nord, LandboNord og NF Plus inviterer til Stormøde i DGI-huset i Aabybro den 23. oktober. Læs mere om arrangementet HER.