Landbrugsjord bortforpagtes

Dato 14. maj 2020

Landbrugsjorden fra ejendommen
Præstebakken 4, Ræhr, 7730 Hanstholm
ønskes bortforpagtet – 38,5 ha


Landbrugsjorden fra ejendommen Sennelsvej 137, 7700 Thisted ønskes
bortforpagtet.