Landbrugsjord bortforpagtes – Præstegårdsvej 8, Vestervig

Dato 12. august 2019