Mange selskaber vil have en økonomisk “gevinst” ved at betale frivillig acontoskat den 20. november.

Dato 13. november 2019

v/Michael Lund Økonomikonsulent


Restskattetillægget for selskabsskat er forhøjet med to procentpoint for indkomståret 2019.

Restskattetillæg for selskaber

For indkomståret 2018 lød restskatteprocenten på 2,8 %. Satsen for indkomståret 2019 offentliggøres først i næste måned, men vil som følge af forhøjelsen sandsynligvis blive på 4,8 %.

Desuden øgede det procenttillæg, som selskaber skal betale af frivillige indbetalinger efter den 20. november – altså de indbetalinger, som typisk foretages den 1. februar – , idet dette beregnes med udgangspunkt i restskatteprocenten. For indkomståret 2018 udgjorde tillægget 0,5 %. For indkomståret 2019 kommer det formentlig til at udgøre 0,9 %.

Frivillig indbetaling af selskabsskat

Årets anden rate af den ordinære acontoskat for selskaber skal betales den 20. november 2019. Sammen med denne rate kan selskaberne vælge også at indbetale frivillig acontoskat, hvilket mange vælger at gøre.

Om det er en fordel eller ej, beror på forholdet mellem selskabets lånerente og den rente, som skal betales til Skattestyrelsen i form af det ikke fradragsberettigede restskattetillæg.

For et selskab med overskudslikviditet vil det normalt altid være en fordel at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat til dækning af en forventet restskat. Det gælder naturligvis især, hvis selskabet betaler negative renter.

For selskaber, der betaler acontoskat ved træk på en kassekredit eller lignende, vil en frivillig indbetaling være en fordel, hvis selskabets lånerente ikke ligger over 6,2 % p.a. Der er ikke nogen væsentlig forskel på, om den frivillige indbetaling foretages nu eller udskydes til den 1. februar 2020, hvor der alt andet lige er bedre overblik over størrelsen af indkomsten for 2019, og hvor de endelige satser for indkomståret 2019 er kendt.

Selskaber med en lånerente på over 6,2 % p.a. har ikke nogen fordel af at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat til imødegåelse af en restskat.