Mange tilskudskroner til LandboThys kunder

Dato 7. september 2017

En række kunder i LandboThy har i 2016 ansøgt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde. Det har i gennemsnit resulteret i et tilsagn om tilskud på 1,4 million pr. kunde, der er med til at skabe vækst i form af øgede arbejdspladser og produktion i området.

Miljøafdelingen ved LandboThy har hjulpet kunderne med selve ansøgningen om tilskud, samt søgt om miljøtilladelse til projekterne. Der er ansøgt til flere forskellige projekter, nybyggeri, tilbygninger og ombygninger af slagtesvinestalde til både konventionelle og økologiske bedrifter. Kunderne har nu to år til at bygge de ansøgte projekter, og herefter regner LandboThys miljørådgivere med, at den øgede kapacitet vil bringe en stigning på 50.000 slagtesvin til egnen.

Hvert år uddeler Landbrugs- og Fiskeristyrelsen en række støttekroner, der har til formål at styrke bedrifters levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet, samt reducere miljøpåvirkningen. Kunder, der har ansøgt via LandboThys miljøafdeling, har fået tilsagn om tilskud på i gennemsnit 1,4 million pr. ansøgning.
Angående tilsagn om tilskud til ordningerne Miljøteknologi 2016 og Økologisk Investeringsstøtte 2016 er svartiden en del forsinket. Landbrugsstyrelsen oplyser, at der kan forventes svar til landmændene i efteråret 2017.

Miljø-og fødevareministeriet forventer at åbne for ansøgning om tilskud i 2018 til etablering af løsdrift i farestalde og modernisering af kvægstalde. I forbindelse med ansøgninger til disse ordninger, forventes der at kunne indsendes miljøtilladelse, byggetilladelse sammen med ansøgningen om tilskud.

Da der kan forventes er en vis sagsbehandlingstid, kan det være en fordel allerede nu at ansøge om miljøtilladelse og byggetilladelse, hvis du har planer om udvidelse eller ombygning på din bedrift.

Har du spørgsmål eller ønsker hjælp til udarbejdelse af ansøgninger, så kontakt energi- og miljørådgiver Hanne Klitgaard Brodersen på 96185721 eller hkb@landbothy.dk